Ustavni sud ukinuo drakonske kazne za medije

22 Jul 2010

"Pretnja zastrašujućim kaznama može dovesti u pitanje opstanak medija, a što je još opasnije, može da izazove autocenzuru."

Ustavni sud Srbije ocenio je danas neustavnim odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju o nov?anim kaznama za medije, jer predstavljaju kršenje slobode medija i izražavanja.
Sud je ocenio da obaveza upisa u registar javnih glasila ne predstavlja povredu Ustava i me?unarodnog prava, ali su neustavnom ocenjene odredbe koje upis u registar javnih glasila dovode u vezu sa zabranom izdavanja.
Prema oceni suda, neustavne su i odredbe kojima se kršenje pretpostavke nevinosti i zaštite prava maloletnika tretiraju kao privredni prestup, jer po svojoj prirodi ne predstavljaju povredu privrednog i finansijskog poslovanja.
Ocenjeno je da nisu u skladu sa Ustavom i me?unarodnim konvencijama odredbe zakona koje se odnose i na obavezivanje tužioca i suda da pokrenu postupak i izreknu kaznu javnom glasilu, a tako?e i odredba prema kojoj samo doma?e pravno lice ima pravo da osnuje javno glasilo.
Prema mišljenju suda, odredba koja se odnosi na dostavljanje podataka iz registra nadležnom ministru ili poreskoj službi, ne može biti sporna, a nisu neustavne odredbe o raspolaganju prava, kao ni zabrana osnivanja glasila pod istim ili sli?nim imenom u trajanju godinu dana.
Sudija izvestilac Vesna Ili? Preli? ocenila je da su te odredbe pogrešno shva?ene kao ograni?enje i da one zapravo štite prava gra?ana, imaju?i u vidu širi javni interes i uticaj medija.
Ona je sudu predložila da danas odlu?uje o predlogu ombudsmana i podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju zbog zna?aja te materije i posledica koje iz tih propisa mogu proiste?i.
“Pretnja zastrašuju?im kaznama može dovesti u pitanje opstanak medija, a što je još opasnije, može da izazove autocenzuru, jer osniva?, ni zaposleni u mediju ne?e biti lišen toga da razmisli da li mu preti takva kazna za ono što slobodno treba da kaže”, rekla je Vesna Ili? Preli?.
Dodala je da su izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju propisane pojedine kazne za privredne prestupe znatno više od maksimuma koji je odre?en Zakonom o privrednim prestupima, ?ime je narušeno na?elo jedinstva pravnog poretka.
Ustavni sud pokrenuo je postupak ustavnosti odredaba zakona koje se odnose na ovlaš?enja ministra, jer bi ministru bilo prepušteno da samostalo ure?uje i propisuje uslove upisa u registar, što je po oceni suda sporno.
Od Skupštine Srbije zatraženo je da u roku 60 dana dostavi mišljenje o odredbi zakona kojom je propisano na ministar “bliže ure?uje na?in vo?enja registra javnih glasila”, koji nije definisan nijednim propisom ni aktom.
Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju koje je Ustavni sud ocenio neustavnim, presta?e da važe danom objavljivanja odluke suda u Službenom glasniku Srbije.
Ustavni sud razmatrao je izmene i dopune Zakona o informisanju na predlog ombudsmana Saše Jankovi?a kojima su osporene gotovo sve odredbe tog akta, a razmotrene su i tri inicijative gra?ana.
Izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju stupile su na snagu 8. septembra 2009. godine, a Vlada Srbije uputila je 9. jula parlamentu na usvajanje po hitnom postupku zakonski predlog koji je izglasan 31. avgusta uprkos protivljenju široke i stru?ne javnosti.
Pre toga, sama Vlada je podnela šest amandmana na sopstveni predlog, a skupština je usvojila i još jedan amandman opozicije.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!