Ustavni sud BiH odbio zahtjev RS, 9. siječanj neustavan

17 Sep 2016

Ustavni sud BiH usvojio je i mjeru kojom se privremeno obustavlja Odluka o raspisivanju refenduma u RS, zakazanog za 25. rujan

Nakon više od sedam sati u Sarajevu je završena 99. plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj je odbijen zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) za preispitvanje odluke ovog suda, ?ime je kona?no potvr?eno da se 9. sije?anj smatra neustavnim.

Ustavni sud BiH usvojio je i mjeru kojom se privremeno obustavlja Odluka o raspisivanju referenduma u RS, zakazanog za 25. rujan.

Potpredsjednik Narodne skupštine RS Ramiz Salki? izjavio je za RSE kako su odluke Ustavnog suda bile o?ekivane.

“U ovom trenutku za mene je najvažnije da je Ustavni sud BiH pokazao svoju principijelnost i ostao do kraja pri svojoj ranijoj odluci, jer NSRS nije ponudila ništa novo kako bi se utvrdila revizija prethodne odluke. Za o?ekivati je bilo da ?e Ustavni sud izre?i privremenu mjeru obustave provo?enja referenduma”, navodi Salki?, te dodaje:

“Evidentno je da se referendum provodi kao vid politi?kog pritiska na Ustavni sud. Ovo je bilo o?ekivano i, naravno, ostale institucije koje štite ustavni poredak BiH trebaju da u narednom periodu reagiraju.”

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je novinarima, povodom današnje odluke Ustavnog suda BiH, da nema odlaganja referenduma i pozvao gra?ane Republike Srpske da 25. rujan iza?u na referendum o Danu RS.

“Nisam ni o?ekivao druga?ije ponašanje politi?kog organa koji sebe naziva Ustavnim sudom. U kontinuitetu politi?ki pogrešnih odluka na štetu srpskog naroda, ništa nije iznena?uju?e”, rije?i su Dodika.

On je naglasio da Ustavni sud BiH ne može obustaviti odluku Narodne skupštine Republike Srpske.

Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi? je u izjavi za bh. medije nakon odluke Ustavnog suda, kazao da se nada da ?e Milorad Dodik sada odustati od referenduma u Republici Srpskoj.

“Nadam se da ?e Dodik odustati od referenduma jer, nakon odluke Ustavnog suda o uvo?enju privremene mjere, nastavak aktivnosti na organizaciji referenduma predstavlja nedvosmisleno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i kazneno djelo suprotstavljanja odlukama Ustavnog suda BiH koje može biti sankcionirano ?lanom 239 Krivi?nog zakona BiH”, navodi Izetbegovi?.

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Ognjen Tadi? najavio je “ogroman otpor gra?ana Republike Srpske” prema ovoj odluci.

“Ustavni sud Bosne i Hercegovine ostao je dosljedan svojoj nedosljednosti kada je u pitanju zaštita ustavnosti Bosne i Hercegovine i ponovo je zloubotrijebio pravila da donese još jednu politi?ku odluku”, ocjenjuje Tadi?.

Šefik Džaferovi?, potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i zamjenik predsjedatelja Zastupni?kog doma Parlamenta BiH prokomentirao je današnju odluku Ustavnog suda BiH rije?ima da je “potpuno o?ekivana”.

“Više je nego jasno da ne postoje nikakve nove okolnosti koje, da su postojale u vrijeme donošenja odluke Ustavnog suda o neustavnosti 9. januara, bi bitno druga?ije utjecale na postupanje Ustavnog suda BiH. Prema tome ova današnja odluka je sasvim logi?an slijed okolnosti”, konstatira Džaferovi?.

Gra?anski savez (GS) pozdravlja odluku Ustavnog suda BiH da odbije zahtjev entitetske skupštine RS-a za reviziju odluke o tzv. Danu RS.

Ako je ikada i bilo, od danas, kako navode u saop?enju, nema sumnje u dvije stvari “da je neustavan 9. januar odnosno da je protivustavan i protivzakonit referendum koji režim Milorada Dodika planira održati 25. septembra”.

“Mi u GS-u želimo ovim putem pozvati i ostale organe vlasti, od Predsjedništva, preko Vije?a ministara, pa sve do federalnih i kantonalnih vlasti da pod hitno poduzmu sve zakonske mjere za zaštitu ustavnosti, zakonitosti, suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine”, stoji u priop?enju ove stranke.

Ambasada Sjedinjenih Ameri?kih Država u BiH poziva sve strane da poštuju današnju odluku Ustavnog suda BiH.

“Nadležnost Suda je jasno definisana u Aneksu 4 Daytonskog mirovnog sporazuma ?ime se Sud ovlaš?uje za rješavanje sporova izme?u razli?itih nivoa vlasti. Nepoštivanje odluke Suda bi zna?ilo podrivanje pravne države, stavljanje RS u izolaciju i nesigurnost i direktno osporavanje državnog pravosu?a. Ovakve politike nisu u interesu gra?ana Bosne i Hercegovine, time ni gra?ana Republike Srpske, jer se svi oni suo?avaju sa brojnim socijalnim i ekonomskim problemima”, navodi se u saop?enju Ambasade, te dodaje:

“Ukoliko se, uprkos odluci Ustavnog suda, nastavi sa aktivnostima vezanim za referendum, to ?e predstavljati prijetnju vladavini zakona, te na taj na?in i prijetnju stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu zemlje.”

(Ivan Katavi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!