USAID nam dao 663 miliona dolara

02 Nov 2011

SAD je najveći pojedinačni donator koji pomaže Srbiji a njena agencija USAID danas je svečano obeležila deceniju saradnje sa našom zemljom

Ameri?ka agencija za me?unarodni razvoj (USAID), koja je u proteklih 10 godina u Srbiju investirala 663 miliona dolara, obeležila je danas pet decenija postojanja i deceniju saradnje sa Srbijom.

“Od 810 miliona dolara koje je ameri?ka vlada uložila u Srbiju tokom prethodnih 10 godina, 663 miliona je usmereno kroz USAID”, rekao je na proslavi u beogradskom Domu omladine otpravnik poslova ameri?ke ambasade u Srbiji Li Licenberg.

Direktorka misije USAID-a Suzan Fric kazala je da su SAD najve?i pojedina?ni donator koji pomaže Srbiji i dodala da se danas proslavlja i uspeh partnerstva sa Vladom Srbije, nevladinim organizacijama, firmama i gra?anima Srbije.

Od 1961, USAID – glavna razvojna agencija ameri?ke vlade – pomaže zemljama da se oporave od katastrofa, izbore sa gla?u i upuste u demokratske reforme. USAID je osnovao ameri?ki predsednik Džon Kenedi 3. novembra 1961. godine. 

U Srbiji, USAID je pomogao osnivanje Centara za pomo? gra?anima u 32 opštine koji kao „jedan šalter za sve” služe gra?anima da brže dobiju gra?evinske dozvole. USAID je pomogao obnovu bankarskog sistema u zemlji, a nedavno je pružio garancije za izdavanje prvih municipalnih obveznica u Srbiji. USAID je zagovarao usvajanje zakona i politika koje su oja?ale pravosu?e i vladu i zalagao se da žene, etni?ke manjine i mladi postanu deo politi?kog procesa.

Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanovi? izrazila je zadovoljstvo što su USAID i Vlada Srbije u svoje odnose ugradili dugoro?no i kvalitetno partnerstvo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!