Uručena priznanja povodom Dana prava javnosti da zna

26 Sep 2008

Priznanje

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je danas Privrednoj komori Srbije i mreži regionalnih privrednih komora povodom me?unarodnog Dana prava javnosti da zna. Na sve?anosti u Medija centru u Beogradu priznanja za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili su Pokrajinski sekretarijat za informisanje Vojodine, grad Šabac i Prvi opštinski sud u Beogradu. Plakete je dobitnicima uru?io poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? koji je tom prilikom istakao da i dalje postoje problemi u primeni Zakona o dostupnosti informacija, ali da ipak postoje pojedinci i institucije koje pokazuju da im je jasno da su mandate dobili od gra?ana i koji su spremni da gra?anima iza?u u susret.
Šabi? je izrazio zadovoljstvo ?injenicom da je takvih ljudi koji primenjuju zakon sve više i napomenuo da se nagrade dodelju tri godine za redom. Prema njegovim re?ima u uži izbor za nagradu ušlo je 14 organa javne vlasti a žiri sastavljen od eksperata, predstavnika medijskih udruženja i nevladinih organizacija izabrao je Privrednu komoru, Pokrajinski sekretarijat za informacije, grad Šabac i Prvi opštinski sud.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi?, ?ije ministarstvo je prošle godine dobilo priznanje za poseban doprinos, kazao je na sve?anosti da je za državu Srbiju i njene gra?ane veoma važno da postoji institucija na ?elu sa Šabi?em koja je simbol demokratije. Prema njegovim re?ima, bilo je problema u primeni zakona ali je Poverenik svojim “beskompromisnim pristupom” uspeo da se izbori za njegovu primenu. “Garantujem da ?e vlada davati punu podršku radu Poverenika za informacije od javnog zna?aja”, naglasio je Markovi?.
Predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Ga?e kazala je da se ne slaže sa tvrdnjom da je država postala bolja prema gra?anima i novinarima jer NUNS više puta nije dobio odgovore od države iako su tražene obi?ne informacije koje ima pravo da zna zbog ?ega su se uvek obra?ali Šabi?u i tek nakon njegove intervencije dobili tražene podatke. “NUNS ne može biti zadovoljan državom dok nam ne odgovori zašto nisu rešeni slu?ajevi ubistva novinara Dade Vujasinovi?, Slavka ?uruvije, Milana Panti?a jer su ti životi uzeti u ime države”, kazala je Ga?e podse?aju?i da tako?e nisu prona?eni oni koji su postavili bombe na prozor stana Dejana Anastasijevi?a i koji su pretili Dinku Gruhonji?u.
Šef Misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Urstad kazao je da ?e ta misija nastaviti da pomaže Povereniku koji neumorno radi na promociji prava javnosti da zna. On je pozvao vlast u Srbiji da doprinese razvoju te instititucije važne za demokratski razvoj zemlje.
Priznanje se poslednje tri godine dodeljuje institucijama za dopinos u uspostavljanju pozitivne prakse u primeni Zakona o slobodnom pristupu infomacijama od zna?aja. U užoj konkurenciji za nagradu bili su Republi?ko javno tužilaštvo, ministartsva za državnu upravu i lokalnu samopravu i za dijasporu, gradovi Smederevo, Valjevo, Novi Sad i opština Novi Beograd kao i Viši trgovinski i Peti opštinski sud u Beogradu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!