URS: Smanjiti poreze na imovinu u Novom Sadu

05 Feb 2014

Gradska vlast tera investitore i zatvara postojeća mala i srednja preduzeća

Ujedinjeni regioni Srbije (URS) kritikovali su danas gradsku vlast u Novom Sadu zbog višestrukog pove?anja poreza na imovinu Novosa?ana i ocenili da ?e to voditi odumiranju privrednog života u glavnom gradu Vojvodine.

Predsednica novosadskog odbora URS-a Jelena Jevti? kazala je na konferenciji za novinare da je porez na imovinu za poslovni prostor, koji je iznosio 10.900 dinara, sada iznosi 28.900 dinara, što je uve?anje za 2,65 puta.

“Na gra?evinsko zemljište od 10 hektara, pla?a se uve?an iznos 6,25 puta, odnosno sa 6.200 dinara, sada je iznos 38.700 dinara”, navela je Jevti?eva.

Ocenila je da ?e pove?anje poreza na imovinu “oterati daleko od Novog Sada sve potencijalne investitore” i dovesti do zatvaranja postoje?ih mikro, malih i srednjih preduze?a.

Jelena Jevti? je dodala da URS predlaže da se porez na imovinu za fizi?ka lica umanji za 25 odsto.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!