UNICEF zabrinut zbog turskog nacrta zakona o zlostavljačima dece

19 Nov 2016

Nacrt zakona je u četvrtak prošao prvo čitanje u parlamentu, uprkos protivljenju kritičara koji su optužili vladu da ohrabruje silovanje maloletnih osoba

UNICEF je danas izrazio duboku zabrinutost zbog nacrta zakona u Turskoj kojim bi osu?uju?a presuda za seksualno zlostavljanje dece bila poništena ukoliko se prestupnik oženi maloletnom osobom nad kojom je izveo seksualni napad, javlja AFP.

“UNICEF je duboko zabrinut zbog nacrta zakona o seksualnim prestupnicima koji je nedavno podnet parlamentu, a koji uvodi odre?eni tip amnestije za seksualne zlostavlja?e dece”, rekao je portparol UNICEF-a Kristof Bulirak.

On je pozvao sve ?lanove turske skupštine da obezbede da deca u Turskoj budu bolje zašti?ena od tih, kako je naveo, gnusnih zlo?ina.

“Pravni okvir za poštovanje i zaštitu de?ijih prava u Turskoj trebalo bi da se i dalje ja?a kako bi garantovao zaštitu dece od svih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorš?avanja, uklju?uju?i de?ije brakove”, zaklju?io je portparol UNICEF-a.

Nacrt zakona je u ?etvrtak prošao prvo ?itanje u parlamentu, uprkos protivljenju kriti?ara koji su optužili vladu da ohrabruje silovanje maloletnih osoba, navodi francuska agencija.

Ankara je, me?utim, odbacila te kritike, naglasivši da je zakon usmeren na rešavanje pitanja rasprostranjene pojave de?jih brakova.

Ukoliko bude usvojen, nacrt zakona – koji ?e biti stavljen na još jedno glasanje narednih dana – omogu?i ?e osloba?anje muškaraca koji su okrivljeni za napade na maloletne osobe ako su to po?inili bez “primene sile, pretnje ili nekog drugog ograni?enja pristanka” i ako se napada? “oženi žrtvom”.

U o?itom pokušaju da ublaži kontroverze, premijer Binali Jildirim naložio je vladaju?oj Partiji pravde i razvuja, koja je podnela nacrt zakona, da održi pregovore sa opozicijom u parlamentu o tom nacrtu, rekao je neimenovani turski zvani?nik.

Turski ministar pravde Bekir Bozdag negirao je da nacrt zakona ima bilo kakve veze sa legitimizovanjem silovanja, rekavši da kriti?ari “namerno iskrivljuju” ovo pitanje, navodi francuska agencija.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!