UNICEF: Spriječiti smrt milijuna djece

01 Feb 2014

Više od šest milijuna djece u svijetu umrlo 2012, a 15 posto djece bilo prinuđeno na rad, objavila agencija UN-a

Milijuni djece mla?e od pet godina izgubili su živote, a 15 posto djece u svijetu bilo je prinu?eno na rad u 2012. godini, navodi se u izvještaju Fonda Ujedinjenih naroda za pomo? djeci (UNICEF).

Svjetska organizacija navodi i da se se 11 posto ženske djece u svijetu udaje u dobi do 15 godina, prenosi Anadolija.

Prema ovom izvještaju, u svijetu trenuta?no ima oko 2,2 milijarde djece, a prava mnogih od njih intenzivno se krše.

Stoga je pozvana javnost da uloži više napora za otkrivanje svih kršenja prava i diskriminacije djece, kao i u borbu za zaštitu ugrožene djece u svim dijelovima svijeta.

Rasprostranjena diskriminacija

Jedna od najšokantnijih informacija navedenih u izvještaju je da je u 2012. godini 6,6 milijuna djece starosne dobi do pet godina izgubilo život od uzroka koji su mogli biti sprije?eni.

Djeca su izložena diskriminaciji i razli?itim kršenjima prava od samog ro?enja.

U izvještaju se navodi i podatak da su porodi uz prisustvo stru?nih osoba u siromašnim krajevima svijeta trostruko rje?a pojava nego u ekonomski razvijenijim dijelovima svijeta.

“Cilj nam je otkriti sve statisti?ke podatke o stanju djece u svijetu, ali naravno da ti podaci ne?e promijeniti svijet sami po sebi. Uloga tih podataka je da se utvrde potrebe djece i da se na taj na?in postavi strategija za pomo? toj ugroženoj kategoriji svjetske populacije”, navodi se u izvještaju UNICEF-a.

“Podaci su nam omogu?ili da spasimo i poboljšamo živote milijuna djece, pogotovo one najugroženije”, rekla je Tessa Warldaw, šefica analiti?kog odjela UNICEF-a.

“Daljnji napredak može biti ostvaren samo ako znamo koja su djeca najviše zanemarena, gdje dje?aci i djevoj?ice ne idu u školi, gdje je bolest rasprostranjena i gdje nedostaje osnovnih sanitarnih uvjeta.”

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!