UNHCR: Mađarsko zatvaranje granice – patnja za izbeglice

18 Oct 2015

Nova trasa izbeglica kroz Sloveniju, znatno je produžila njihovo, inače, dugo putovanje do Zapadne Evrope

Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija upozorio je da odluka Ma?arske da zatvori svoju granicu za izbeglice pove?ala je njihovu patnju i može dovesti do njihovog nagomilavanja na putu do odredišta.

Regionalni portparol UNHCR-a za Centralnu Evropu Babar Balo? potvrdio je da je nova trasa izbeglica kroz Sloveniju, znatno produžila njihovo, ina?e, dugo putovanje do Zapadne Evrope, prenosi Tanjug.

“Bi?e izazova, ukoliko proces postane spor ili imamo nagomilavanje ljudi”, upozorio je Balo?.

On je naveo da je oko 4.000 izbeglica stiglo u Sloveniju od kada je Ma?arska zatvorila granicu sa Hrvatskom u petak u pono? i da je na hiljade njih stalo danas “zaglavljeno” u Hrvatskoj i Srbiji i ?eka da nastavi putovanje do odredišta.

Slovenija je saopštila da ?e primiti samo 2.500 ljudi dnevno, što znatno usporava njihovo kretanje, prenela je agencija AP.

U Srbiji, stotine ljudi sede u oko 20 autobusa od rano jutros i ?eka da pre?e granicu i u?e u Hrvatsku, a novi se o?ekuju da stignu tokom dana.

Hrvatska policija je saopštila da skoro 4.000 ljudi ostao u izbegli?kom kampu u Opatovcu, gde je parkirano oko 50 autobusa koji ?ekaju da preuzmu izbeglice i odvezu ih ka Sloveniji, koja je slede?i korak na njihovom putu ka Nema?koj i zemljama severne Evrope.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!