UNESCO: Kriza osnovnog obrazovanja u svijetu

29 Jan 2014

Najmanje 175 miliona mladih ne zna pročitati cijelu rečenicu, a na loše obrazovanje gubi se 129 milijardi dolara godišnje

Kriza u obrazovanju vlade u svijetu košta 129 milijardi ameri?kih dolara godišnje, a 10 posto novca uloženog u osnovno obrazovanje troši se na nekvalitetnu nastavu, saopštio je UNESCO.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u izvještaju navodi da jedno od ?etvero mla?e djece u siromašnim državama ne zna da ?ita, te da treba zaposliti 5,2 miliona u?itelja do 2015. godine.

UNESCO upozorava da bi manjak obu?enih u?itelja mogao doprinijeti tome da obrazovna kriza uti?e i na nekoliko budu?ih generacija.

Najmanje 175 miliona mladih ljudi u siromašnim državama – ili ?etvrtina mlade populacije – ne zna da pro?ita dio re?enice ili cijelu re?enicu, navodi svjetska organizacija.

Milenijumski ciljevi

UNESCO predvi?a da ?e sve najsiromašnije djevojke u zemljama u razvoju biti pismene tek 2072. godine.

Mogu?e je da ?e tek u sljede?em vijeku zaživjeti praksa da djevojke iz najsiromašnijih dijelova subsaharske Afrike završe niže razrede srednje škole.

Izvještaj UNESCO-a objavljen je godinu dana prije isteka roka Milenijumskog razvojnog cilja da se uvede univerzalno efikasno osnovno obrazovanje u cilju premoš?ivanja jaza izme?u bogatih i siromašnih.

U tre?ini država analiziranih u izvještaju manje od tri ?etvrtine postoje?ih u?itelja u osnovnim školama je obu?eno po državnim standardima.

U mnogim državama subsaharske Afrike samo jedno od petero najsiromašnije djece zna osnove ?itanja i matematike nakon završene osnovne škole, navodi se u izvještaju.

U tom dijelu svijeta postoje tek 2,2 u?itelja na 100 u?enika.

U Zapadnoj Africi slabo pla?eni i slabo obu?eni u?itelji na privremenim ugovorima o radu ?ine više od polovine nastavnog kadra.

“U?itelji imaju budu?nost ove generacije u svojim rukama”, rekla je generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova.

“Potrebno je da se do 2015. zaposli 5,2 miliona u?itelja. Moramo marljivije raditi na tome da im damo podršku, kako bismo djeci omogu?ili njihovo pravo na univerzalno, besplatno i kvalitetno obrazovanje.

U Pakistanu manje od polovine djece zna osnove ?itanja i matematike, uglavnom zbog nestru?nog nastavnog kadra, ali i prepreka koje postoje zbog brojnih manjinskih jezika.

UNESCO navodi da se godišnje gubi 129 milijardi dolara zbog ?injenice da 250 miliona djece širom svijeta ne u?i osnovne stvari.

Ukupno 37 država godišnje gubi pola novca uloženog u osnovno obrazovanje, jer djeca ne u?e.

Problem imigranata

?ak i u bogatim državama manjine su ugrožene u obrazovnom sektoru.

Na Novom Zelandu, dok su skoro svi bogatiji u?enici zadovoljili minimalne standarde u ?etvrtom i osmom razredu, samo dvije tre?ine siromašnih u?enika dostiglo je isti nivo.

Imigranti u bogatim državama su, tako?er, na repu obrazovnog sistema. U Francuskoj je manje od 60 posto imigranata dostiglo minimalne standarde u ?itanju.

“Koja je poenta obrazovanja ako nakon godina provedenih u školi djeca nemaju potrebne vještine”, upitala je Pauline Rose, direktorica ogranka UNESCO-a koji je objavio izvještaj.

“Ogroman broj nepismene djece i mladih zna?i kako je klju?no da jednakost u dostupnosti i obrazovanju bude srž budu?ih obrazovnih ciljeva.

U novim ciljevima za 2015. mora stajati da svako dijete treba ne samo i?i u školu, ve? i u?iti ono što treba da u?i”, zaklju?ila je Rose.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!