Unapređivanje ekonomske saradnje Mađarske i Vojvodine

05 Feb 2014

Interesovanje za ulaganje u poljoprivredu

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? razgovarao je danas sa delegacijom Ma?arsko–srpskog poslovnog saveta i ma?arskih privrednika o investiranju i ekonomskoj saradnji Vojvodine i Ma?arske u oblasti privrede, poljoprivrede i banjskog turizma.

Delegaciju, sastavljenu od predstavnika sektora finansija, mašinogradnje, gra?evinarstva i nekretnina, predvodio je zamenik generalnog direktora OTP grupe Laslo Volf, koji je istakao da postoji poseban interes Ma?arske za investicije u oblasti poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini.

Sagovornici su se složili da saradnja izme?u srpskih i ma?arskih poslovnih ljudi treba da se odvija u “oba smera”, te da postoji i interes velikih srpskih poljoprivrednih proizvo?a?a da investiraju u Ma?arskoj.

Pajti? je rekao da je regionalno povezivanje važno, jer otvara put za zajedni?ki pristup evropskim fondovima i podsetio da je Vojvodina i do sada imala uspešnu saradnju sa Ma?arskom u okviru IPA programa prekograni?ne saradnje.

Najve?a ma?arska investicija u Srbiji do sada, ostvarena je u finansijskom sektoru sa ulaskom OTP banke na bankarsko tržište Srbije.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!