“Unaprediti položaj slepih i slabovidih”

14 Oct 2015

Svi građani moraju imati jednake šanse u životu

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) upozorila je danas da se slepi i slabovidi gra?ani i dalje suo?avaju sa brojnim primerima diskriminacije, naro?ito kada je re? o zapošljavanju i obrazovanju.

Ta stranka je u saopštenju povodom Dana belog štapa, odnosno Dana slepih i slabovidih, istakla da svi gra?ani moraju imati jednake šanse u životu.

U saopštenju se dodaje da veliki problem predstavlja i neprilago?enost javnog prostora potrebama slepih i slabovidih.

“Problem pristupa?nosti jeste velik, ali nije  nerešiv isto kao što je mogu?e doneti zakon o upotrebi pasa vodi?a i rešiti problem manjka audio i elektronskih udžbenika”, navodi se u saopštenju LSV.

U njemu se ocenjuje i da se besparicom i uštedama ne može pravdati ?injenica da se po tim pitanjima nedovoljno radi.

U LSV su naveli i da se podrazumeva da zakoni koji spre?avaju diskriminaciju i podsti?u zapošljavanje osoba s invaliditetom moraju biti bolje primenjivani, te da oni ne smeju ostati samo puka forma.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!