UN: Više od 65 miliona izbeglih i raseljenih u 2015. godini

21 Jun 2016

UNHCR je pozvao evropske i svetske lidere da ulože dodatni napor u okončanje ratova, koji su glavni razlog masovnog egzodusa ljudi iz njihovih domova

Broj izbeglih i interno raseljenih dostigao je rekordnih 65,3 miliona krajem prošle godine, ?emu su posebno doprineli ratovi u Avganistanu i Siriji, saopštio je danas Komesarijat UN za izbeglice (UNHCR).

U 2014. godini, broj izbeglica i raseljenih iznosio je 60 miliona, što je bilo najviše od završetka Drugog svetskog rata, ali je ta cifra porasla za 10 odsto prošle godine, kada se Evropa suo?ila sa velikim prilivom migranata, navodi se u godišnjem globalnom izveštaju UNHCR-a.

UNHCR je pozvao evropske i svetske lidere da ulože dodatni napor u okon?anje ratova, koji su glavni razlog masovnog egzodusa ljudi iz njihovih domova.

“Nadamo se da ?e svetski lideri ?uti poruku prinudno raseljenih. Potrebna nam je politi?ka akcija da zaustavimo ratove, jer ako ne rešimo probleme, problemi ?e do?i kod nas”, rekao je visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi.

Prema podacima UNHCR-a, svakog minuta 24 osobe napustile su svoje domove tokom prošle godine, što je ukupno 34.000 raseljenih dnevno.

Broj izbeglih i raseljenih na globalnom nivou udvostru?io se od 1997. godine, a pove?ao se za još 50 odsto 2011, kada je po?eo rat u Siriji.

Više od polovine svih izbeglica poti?e iz Sirije, Avganistana i Somalije, a Turska je drugu godinu zaredom zemlja koja je prihvatila najviše raseljenih osoba, oko 2,5 miliona, navodi se u izveštaju.

Posle Turske, najviše izbeglica primili su Pakistan i Liban, zemlje koje se grani?e sa Avganistanom i Sirijom.

Prema Grandijevim re?ima, pred politi?arima i aktivistima za ljudska prava stoje krupni izazovi u suzbijanju ogromnog priliva izbeglica, jer je u zemljama zahva?enim ratovima interno raseljeno 40,8 miliona, 21,3 miliona je napustilo svoje zemlje, a 3,2 miliona ljudi traži azil.

Ve?ina migranata dolazi u Evropu, što je dovelo do politi?ke krize u EU, a veliki problem predstavljaju rastu?a ksenofobija i fizi?ke i zakonske prepreke za prolaz izbeglica, kao što su ograde na granicama i ograni?enje ulaska u bogatije i sigurnije zemlje EU.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!