UN traži saradnju u hapšenju Hadžića

30 Jun 2011

Savet bezbednosti je produžio mandat Haškom tribunalu do 31. decembra 2012. godine.

Savet bezbednosti UN usvojio je rezoluciju kojom se zahteva ve?a saradnja, pre svega me?u bivšim jugoslovenskim republikama, u otkrivanju i hapšenju poslednjeg haškog begunca Gorana Hadži?a.
Petnaest ?lanica Saveta bezbednosti UN još jednom je jednoglasno izrazilo potrebu da se “intenzivira saradnja, pre svega izme?u država sa prostora bivše Jugoslavije i da Me?unarodnom sudu za ratne zlo?ine u Hagu pruže svu potrebnu podršku posebno kada je re? o hapšenju Gorana Hadži?a”, navodi se u tekstu rezolucije.
Savet bezbednosti je produžio mandat Haškom tribunalu do 31. decembra 2012. godine i zatražio od zemalja ?lanica UN da u svoje zatvore prime optužene pred tim sudom, imaju?i u vidu da Tribunal ima samo pritvorsku jedinicu za optuženike ?iji je sudski proces u toku.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!