UN pozvale na saosećanje i empatiju prema izbeglicama

16 Nov 2015

"To su ljudi koji beže od razaranja IS, kakvo smo videli u Parizu", rekao je novinarima portparol UN Stefan Dižarik

Ujedinjene nacije pozvale su danas na saose?anje i empatiju prema izbeglicama u situaciji kada, nakon smrtonosnih napada u Parizu 14. novembra, neki u Evropi traže da se zaustavi priliv migranata, a nekoliko ameri?kih država zatvara vrata izbeglicama iz Sirije.

Neki politi?ari u Evropi i Severnoj Americi su upozorili da su njihove zemlje suo?ene sa velikim rizikom ako primaju izbeglice pre nego što se dobro proveri da li je re? o opasnim ekstremistima.

Ova upozorenja su izneta pošto su vlasti u Francuskoj saopštile da je jedan od ubijenih napada?a sa sirijskim pasošem prošlog meseca registrovan kao izbeglica u nekoliko evropskih zemalja, podse?a Rojters.

Za napade u Parizu odgovornost je preuzela Islamska država, koja kontroliše delove teritorije Sirije i Iraka na kojima je proglasila kalifat.

“Reakcija na talas izbeglica sa kojim smo suo?eni trebalo bi da bude saose?anje i empatija. To su ljudi koji beže od razaranja IS, kakvo smo videli u Parizu”, rekao je novinarima portparol UN Stefan Dižarik.

Prema njegovim re?ima, podrazumeva se da zemlje moraju da preduzmu odgovaraju?e mere kako bi zašitile svoje gra?ane od terorizma, ali “ne bi bilo ispravno da se u tome usredsrede na izbeglice, ranjive ljude koji i sami beže od nasilja.”

U Evropu je ove godine stiglo više od 800.000 migranata i izbeglica koji su pobegli od ratova i teške situacije na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Prema UNHCR-u, polovina je došla iz Sirije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!