Umjetnici na Tajlandu na udaru vojne cenzure

13 Jul 2014

Političke prilike na Tajlandu su osjetljive nakon što je vojska preuzela vlast u državi i uvela izvanredno stanje

Dva mjeseca nakon vojnog udara na Tajlandu, utvr?ena su nova pravila o tome šta se smije govoriti, a šta ne, pa su se oni koji su se odvažili kritizirati huntu – našli na udaru vojske.

Al Jazeera je posjetila kipara u vosku Praserta Lertsrisilpa koji upravo završava posljednje djelo. Pravi skulpture u vosku koje ?e se koristiti na godišnjem karnevalu, no ovaj put situacija je ponešto druga?ija – nema politi?kih konotacija.

„Ove godine odlu?ili smo stvoriti sklad. ?ak i prije vojnog udara, dogovorili smo se politi?ku satiru ostaviti po strani i posvetiti se sportskim temama“, priznaje Lertsrisilp.

Pošto Svjetsko prvenstvo u Brazilu još traje, dominiraju figure nogometaša i bit ?e sastavni dio procesije kojom se ozna?ava po?etak budisti?kog posta.

Ove godine, politi?ke prilike na Tajlandu su osjetljive nakon što je vojska preuzela vlast u državi i uvela izvanredno stanje.

„Umjetnici su ranije ovaj doga?aj koristili da zbijaju šale s politi?arima, prikazuju?i ih kao likove iz holivudskih filmova ili tajlandskog folklora. Ipak, ove godine toga ne?e biti, jer je tajlandska vojska poru?ila da za satiru mjesta nema“, javlja Al Jazeerina reporterka Florence Looi.

Zatvor za kriti?are

Vojska je snažno pritisnula sve koji su se usudili kritizirati huntu – uhi?ivala je i islje?ivala, a neke je ?ak i kaznila.

Somsak Sae Eow je ilustrator u jednim tajlandskim novinama koji je potvrdio kako ga je vojska zvala na informativni razgovor, te da su mu rekli šta može crtati.

„Nakon tog razgovora, shvatio sam da nisam u poziciji da pregovaram. Morao sam se povinovati njihovom savjetu, ina?e bih snosio posljedice. Bolje je biti strpljiv i raditi kako mi se kaže“, kaže Somsak Sae Eow.

Ipak, i dalje nastoji obra?ivati osjetljive teme, jer ?itatelji to od njega o?ekuju, ali sad vodi ra?una da ne prije?e granicu.

Tajlandska vojska nedavno je upozorila medije da u svojim izvještajima ne „nanose štetu državi“ kako to ne bi otežalo proces pomirenja.

Za umjetnike, to zna?i da moraju balansirati izme?u samocenzure i slobode izražavanja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!