Umetnošću protiv populizma

17 Feb 2017

Umetnici su istakli da sloboda i pravda nikada nisu date i zagarantovane, već se moraju osvojiti i za njih je potrebno boriti se i zaštititi ih

Više od 200 umetnika, kustosa i drugih autora iz celog sveta, me?u kojima su Aniš Kapur, Stiv Mekvin, Lori Anderson, Metju Barni, Okvui Envezor i Dejvid Birn, izrazili su podršku pokretu “Hands Off Our Revolution” koji je pokrenut kao reakcija na globalno ja?anje desnice i neke od prelomnih doga?aja današnjice, kao što su odluka bregzit, izbegli?ka kriza, izbor Donalda Trampa za predsednika SAD…

Pokret “Hands Off Our Revolution” (Dalje ruke od naše revolucije) obe?ava borbu protiv desni?arskog populizma radikalnom umetnoš?u.

Sajt te inicijative, na kojem ?e biti predstavljane izložbe i drugi doga?aji koji se odnose na neka od klju?nih pitanja savremenog društva, pokrenut je 16. februara, a definiše ceo poduhvat kao globalnu koaliciju koja ?e afirmisati radikalnu prirodu umetnosti.

“Verujemo da umetnost može da pomogne zaustavljanje retorike deni?arskog populizma, fašizma i sve ja?eg ispoljavanja ksenofobije, rasizma, seksizma, homofobije i neoprostive netolerancije”, navedeno je na sajtu te inicijative, koju su podržali, izme?u otalih, i Kris Derkon, Daniel Birnbaum, Hans Ulrih Obrist, Hito Stejerl, Anri Sala, Mark Volinger, Majkl Stajp, Olafur Eliason, Robert Vilson, Ulaj, Ed Ruša, Rozaling Kraus, Vilijam Kentridž, Ivona Blazvik, Zdenka Badovinac…

Umetnici su istakli da sloboda i pravda nikada nisu date i zagarantovane, ve? se moraju osvojiti i za njih je potrebno boriti se i zaštititi ih.

Dalje ruke od naših života! Dalje ruke od naše vode! Dalje ruke od našeg vazduha! Dalje ruke od naših kuca! Dalje ruke od naših gradova! Dalje ruke od naše zemlje! Dalje ruke od naše planete! Dalje ruke od naših granica! Dalje ruke od naših aviona! Dalje ruke od našeg zdravlja! Dalje ruke od naših prijatelja! Dalje ruke od našeg tela! Dalje ruke od naše pravde! Dalje ruke od naše porodice! To su neke od poruka inicijative “Hands Off Our Revolution”, ?iji su pokreta?i naglasili da je dužnost umetnika da iznova zamisle i osmisle društvene odnose, kojima preti desni?arska populisti?ka vladavina.

“Naša je odgovornost da stanemo zajedno, solidarno. Ne?emo biti tihi. Naša je uloga i naša mogu?nost da, koriste?i sopstvene specifi?ne forme izražavanja, privatne i javne prostore, angažujemo ljude da zajedno razmotre i rasprave sve ideje, jasno, otvoreno i tolerantno”, poru?ili su umetnici.

U okviru pokreta “Hands Off Our Revolution” planirane su izložbe savremene umetnosti i razli?ite akcije kojima ?e se suprotstaviti desni?arskom populizmu u SAD, Evropi i šire. Izložbe ?e sadržati radove kriti?ki usmerenih i angažovanih umetnika, a bi?e organizovane kako u centralnim umetni?kim institucijama, tako i u alternativnim prostorima. Cilj je da podstaknu publiku da razmotri predstavljene stavove, postavi pitanja i sama reaguje na stanje u kojem se svet nalazi.

Umetnost, kako su naveli, treba da uradi ono što je uvek i nastojala – da pomogne u oblikovanju sveta u kojem želimo da živimo.

Jedan od inicijatora tog pokreta Adam Brumberg izjavio je “Gardijanu” da je važno da se današnji problemi ?ove?antva ne shvate samo kao ameri?ki, ili kao evropski. Zato su planirane i izložbe u Kesiku i Lagosu, a prve najave bi?e objavljene u martu.

Umetnik Aniš Kapur istakao je da su se umetnici ujedinili da bi se borili protiv predrasuda ljudi ograni?enog uma.

“Naša umetnost afirmiše našu humanost i insistiramo na inkluziji svih i za sve. Pozivamo sve ljude koji imaju savest da ustanu protiv odvratnih politika vlada koje tvrde da nas predstavljaju”, naveo je Kapur.

Zainteresovani se mogu priklju?iti inicijativi preko sajta handsoffourrevolution.com.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!