Ukrajinski parlament proglasio Rusiju “agresorskom državom”

28 Jan 2015

Vrhovna rada takođe je glasala o definisanju vlasti samozvanih "narodnih republika" Donjeck i Luganjsk kao "terorističkih organizacija"

Ukrajinski parlament usvojio je izjavu u kojem se Rusija naziva “agresorskom državom”, što je ?in koji bi, kako se nadaju u Kijevu, mogao utrijeti put da bude kažnjena u skladu sa me?unarodnim pravom.

Vrhovna rada tako?e je glasala o definisanju vlasti samozvanih “narodnih republika” Donjeck i Luganjsk kao “teroristi?kih organizacija” apeluju?i na me?unarodnu zajednicu da im uputi neoružanu vojnu pomo? i da uvedu ja?e sankcije protiv Rusije.

Lider Radikalne partije Oleh Liaško, ?lan vladaju?e kolicije naveo je da “pravno prepoznavnje “agresorske države” povla?i za sobom posljedice” prema UN Povelji i rezolucijama.

U reakciji na ovaj potez Kijava, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, Grigorij Karasin nazavo je to “teškim i neodgovornim” dodaju?i da im je cilj blokiranje napora da se okon?a konflikt izme?u vladinih snaga i pororuskih pobunjenika koji su ubili više od 5000 ljudi na istoku Ukrajine od aprila prošle godine.

Lideri EU u zajedni?koj su izjavi danas pozvali svoje ministre vanjskih poslova da razmotre adekvatne mjere za novu eskalaciju krize i o uvo?enju novih sancija za Rusiju na sastanku 29. janura.

Istovremeno je premjer Ukrajine Arsenij Jacenjuk objavio da je vlada odlu?ila da proglasi vanredno stanje na teritorijama Donjeck i Luganjsk i da uvede režim najve?e pripravnosti u cijeloj zemlji.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!