Ukrajina jača kurs približavanja EU

28 Oct 2014

Na izborima za novi ukrajinski parlament, snage opredeljene za EU dobile su veliku većinu; u parlamentu će i dalje biti zastupljena stara elita, ali promena vlasti je izborima legitimisana

Izbori su završeni. I to možda najvažniji otkako je zemlja postala nezavisna. Jer, prvi put ?e u parlamentu biti formirana velika prozapadna ve?ina koja bi mogla da reformiše državu i povede je u Evropsku uniju. Prvi put bi u Vrhovnu radu mogli da u?u mladi društveni aktivisti koji žele da menjaju svoju zemlju u skladu sa slobodarskim i demokratskim idejama.

Prošle zime, oni su na ulicama, zajedno sa stotinama hiljada drugih, doveli do svrgavanja korumpiranog i autoritarnog režima predsednika Janukovi?a. Sada preuzimaju politi?ku odgovornost u parlamentu. Tamo ?e morati da pokažu da li ?e mo?i da suzbiju uticaj stare politi?ke elite i oligarha koji u politici slede pre svega li?ne interese.

Ve?ina u novom parlamentu za EU

Aktivisti Majdana su pobednici ovih izbora, baš kao i stranke koje su tamo podržavale politi?ki prevrat – pre svega predsednikov izborni savez „Blok Petro Porošenko“, i partija „Narodni front“ prelaznog šefa vlade Arsenija Jacenjuka. Ove dve stranke zajedno imaju ve?inu u novom parlamentu i sada mogu da modernizuju zemlju prema evropskom uzoru.

Osim toga, više partija dolazi u obzir za koaliciju sa njima. Takav savez bi bio razuman kako bi moble da se sprovedu neophodne i delom bolne ekonomske i društvene reforme. Stranka „Samopomo?“ koja je jaka pre svega u Zapadnoj Ukrajini, i koja ?e prvi put u?i u Vrhovnu radu, i možda i stranka „Otadžbina“ Julije Timošenko, mogle bi da pomognu da se stvori široka podrška prozapadnom kursu.

Bi?e tu i stara elita

To ne?e biti jednostavno, izme?u ostalog i zato što i me?u proevropskim snagama postoji rivalski odnos. Osim toga, u parlamentu ?e, i pored mnogih novih lica, još biti aktivna i stara elita, pa i bivši saradnici Janukovi?a koji su formirali opozicioni blok. Ukrajinski izborni sistem omogu?ava da parlamentarne mandate kupe osobe sa velikim bogatstvom i uticajem.

I populisti?ke i desni?arske snage bi mogle da otežaju konstruktivni rad u parlamentu. Ali, one su dobile mnogo manji broj glasova nego što se o?ekivalo. Desnoekstremni Desni sektor nije uspeo da u?e u parlament. Ali i nacionalisti?ka Svoboda i populisti?ka Radikalna stranka nalaze se na silaznoj putanji. Ukrajinci ne gaje prevelike simpatije prema desni?arskim polti?arima.

Izbori legitimišu promenu vlasti

Zbog toga su ovi izbori veliki uspeh za demokratiju u Ukrajini. Promena vlasti je legitimisana. Rusija, koja je dosadašnjoj prelaznoj vladi osporavala legitimitet i aktere na Majdanu nazivala fašistima, ne može više da se poziva na te besmislene argumente. Ukrajinci su se, baš kao i na predsedni?kim izborima u maju, ponovo ubedljivom ve?inom opredelili za demokratske i umerene snage.

?ak i ?injenica da mnogi ljudi zbog rata na istoku zemlje nisu mogli da glasaju, ne uti?e na legitimnosti izbora. Mandati pogo?enih izbornih okruga ne?e biti popunjeni – do daljnjeg. Nije Kijev onemogu?io tamošnje gra?ane da glasaju i u?estvuju na slobodnim i fer izborima, ve? je to u?inila Moskva aneksijom Krima i podrškom separatistima i paravojsci u Donbasu.

Ovi izbori ?e Ukrajinu povesti dalje na putu ka Evropskoj uniji. Ljudi u Ukrajini žele tu perspektivu. Jasan rezultat izbora pruža veliku šansu za to. Sada politi?ari u Kijevu moraju da se pokažu. A Evropska unija bi u tome trebalo da ih podrži – otvaraju?i im perspektivu ?lanstva.

(Bernd Johan, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!