Uklonjena riječ genocid sa mezarja Stražište

23 Jan 2014

Uz prisustvo policije RS-a uklonjena riječ 'genocid' sa spomenika na mezarju Stražište kod Višegrada

Radnici komunalnog preduze?a iz Višegrada i predstavnici Odjeljenja za inspekcijske poslove Opštine Višegrad, predvo?eni urbanisti?ko-gra?evinskom inspektoricom Ljiljanom ?ikovi?, uz najavljenu asistenciju policije, u ?etvrak ujutro su izvršili uklanjanje rije?i ”genocid” sa spomenika žrtvama ubijenim tokom rata u Bosni i Hercegovini na mezarju Stražište u tom gradu.

Blizu 100 pripadnika policije Ministarstva unutrašnjih poslova bh. entiteta Republika Srpska, me?u kojima i pripadnici specijalne jedinice s ”fantomkama”, u?estvovalo je u uklanjanju rije?i ”genocid”, prenosi Anadolija.

Pripadnici policije bili su u i oko mezarja Stražište i nikome nisu dozvolili pristup, pa ni novinarskim ekipama koje su namjeravale snimiti navedenu intervenciju.

“Nama spomenik ne smeta, ali ta rije? koja stoji na njemu izuzetno smeta ve?em dijelu gra?ana Višegrada”, izjavio je nakon uklanjanja rije?i “genocid” Slaviša Miškovi?, na?elnik opštine Višegrad.

On je naveo da lokalna vlast ne pravi razlike me?u stanovnicima Višegrada.

Miškovi? je naglasio da vlasti RS-a uvažavaju sve žrtve, osu?uju sve one koji su izvršili zlo?ine, ali da osu?uju i one koji u “ovakvoj, tolerantnoj atmosferi žele da naruše atmosferu u Višegradu”.

Ponuda na?elnika

Hikmet Kar?i?, predsjednik Udruženja ?uprija, kazao je za Al Jazeeru da su predstavnici udruženja pregovarali u dva navrata s na?elnicima opštine Višegrad, bivšim Tomislavom Popovi?em i aktuelnim Slavišom Miškovi?em, pri ?emu im je nu?eno da Udruženje ukloni rije? “genocid” sa mezarja Stražište, a u zauzvrat mogu tražiti šta god žele.

Kar?i? je rekao kako je Udruženje ponudilo da ukloni rije? “genocid” u zamjenu za informaciju o masovnim grobnicama i da je to jedini uslov na koji bi pristali, ali da su oba na?elnika odbila pristati na takav dogovor.

Kar?i? je kazao kako je Popovi? rekao da bi radije izgubio politi?ku karijeru nego izdao svoj narod.

Nedim Jahi?, koordinator za ljudska prava Udruženja Prvi mart, za Al Jazeeru je kazao da su jutrošnja dešavanja nešto što se pripremalo skoro od samog postavljanja spomenika, s obzirom na to da su op?inske vlasti Višegrada, ta?nije Srpska demokratska stranaka, oduvijek i otvoreno smatrale kako ovaj ne treba da stoji tamo, te da da cijeli spomenik treba ukloniti kao takav.

“Ono što mene iznena?uje jeste to što prije svega bošnja?ki politi?ki lideri, ne samo oni u lokalnoj zajednici, ve? i oni koji se danas nalaze u Sarajevu na klju?nim pozicijama, nisu reagirali na vrijeme. Pitajte nekog od naših lidera da li je u protekla tri mjeseca dolazio u Višegrad ili razgovarao s nekim o ovome. Teško mogu da vjerujem da možemo na?i nekoga ko se bavi ovim pitanjem.”

Presedan MUP-a

“Problem je ?injenica da ovo predstavlja presedan u kojem se sada smatra da organi MUP-a RS-a mogu da u?u u mezarje, mogu da u?u na mjesta koja su spomen-obilježja, na memorijale žrtava i mogu da mijenjaju historiju i historijski utvr?ene ?injenice onako kako oni smatraju da njima odgovara i kako se, zapravo, danas djeca u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske u?e o onome što se desilo od 1992. do 1995. godine”, ocijenio je Jahi?.

Jahi? je komentiraju?i izjavu Miškovi?a da rije? “genocid” smeta ve?em dijelu stanovništva Višegrad rekao Al Jazeeri da se ne mogu uklanjati historijski utvr?ene ?injenice samo zato što one smetaju velikoj ve?ini gra?ana, pogotovo kad se uzme da je etni?ka struktura te velike ve?ine gra?ana u Višegradu nastala upravo na onome ?emu se oni danas protive.

“Ne govore?i tu da postoji kolektivna krivica onih koji danas žive u Višegradu, ali je istina da postoji kolektivna odgovornost i da sve dok velika ve?ina gra?ana Višegrada bude negirala razmjere zlo?ina koji su se dogodili u tom gradu, ne možemo o?ekivati ni povratak, a i ne možemo njih kao takve uzimati za bilo kakvu legitimnu stranu u bilo kakvim pregovorima o spomenicima, o suo?avaju sa prošloš?u, o tranzicijskoj pravdi u tom gradu, ali i u Bosni i Hercegovini kao cjelini”, poru?io je Nedim Jahi?.

Odluka o uklanjanju rije?i ”genocid” trebala je biti izvršena još 24. decembra 2013. godine, ali su lokalne vlasti odustale od te namjere nakon što su predstavnici porodica žrtava i Medžlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini onemogu?ili inspektorici i radnicima da u?u u mezarje Stražište u Višegradu, gdje se nalazi spomen-obilježje žrtvama, prenosi Anadolija.

Uklanjanje rije?i ”genocid”, koja je sporna vlastima Višegrada, bilo je zakazano u 8:00 sati, ali su na mjesto doga?aja izašli sat ranije, te obavili navedeni zadatak, prenosi Anadolija.

Kada su predstavnici porodica žrtava i IZ u BiH došli na mezarje kako bi se ponovo suprotstavili izvršenju odluke, sve je ve? bilo završeno.

Pokretanje prijave

Predsjednik Medžlisa IZ Višegrad Bilal Memiševi? najavio je pokretanje prijave protiv MUP-a RS-a i nadležnog inspektora zbog neovlaštenog ulaska u privatni posjed.

Ogor?ena predsjednica udruženja “Žena – žrtva rata” Bakira Hase?i? kazala je da ?e višegradske žrtve sada na nadgrobnom spomeniku (nišanu) svake žrtve u Višegradu staviti rije? genocid.

Rekla je da je ovo kukavi?ki ?in vlasti u Višegradu, dodavši da se u tom gradu ponavlja 1992. godina.

Iz Udruženja su ranije rekli da su ove metode Srpske demokratske stranke, koja je ponovo preuzela vlast u Višegradu, dobro poznate Bošnjacima iz 1992. godine.

U IZ u BiH, koja je formalno-pravno vlasnik mezarja na kojem se nalazi spomen-obilježje, u srijedu su bh. medijima kazali da ?e svaki nasilni ulazak u taj prostor smatrati povredom autonomije i udarom na vjersku zajednicu, jer se ne radi o javnoj površini, kako se navodi u rješenju lokalne inspekcije.

Dalje tvrde kako opštinska vlast u Višegradu primjenjuje dvostruke aršine kada su u pitanju spomen-obilježja u ovom gradu, podsje?aju?i na spomenik dobrovoljcima iz Rusije, koji su stradali tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” dala je punu podršku udruženjima “Višegrad 92” i “Žena – žrtva rata”.

Na jednoj strani spomenika, koji je otkriven 26. maja 2012. godine, kada je klanjana dženaza i obavljen ukop 66 žrtava ekshumiranih 2010. godine iz jezera Peru?ac, piše “Svjedoci istine”, a na drugoj strani “Spomen-obilježje svim ubijenim i nestalim Bošnjacima, djeci, ženama i muškarcima, žrtvama genocida u Višegradu”.

Spomen-obilježje predstavlja po?etak izgradnje Memorijalnog centra “Stražište”, koje je Udruženje ?uprija iz Višegrada po?elo u saradnji s Medžlisom IZ-a Višegrad.

Osuda iz 36 organizacija

Koordinacija 36 bošnja?kih nevladinih organizacija osu?uje ?in uklanjanja rije?i “genocid” sa spomen-obilježja u Višegradu.
Licemjernost i demonstraciju “sile” višegradskih vlasti najbolje pokazuje ?injenica da su uklanjanje tog natpisa, zakazanog za 8:00 sati, izvršili sat ranije, prije nego što je bilo ko došao da sprije?i najavljenu akciju, navodi se u saop?enju Koordinacije.

“U Višegradu se desio genocid, što je i potvr?eno u presudama Me?unarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju višegradskim katilima Milanu i Sredoju Luki?u, koji su osu?eni na doživotni zatvor, odnosno na 30 godina zatvora.

Višegradske vlasti ne samo da negiraju genocid, ve? nastoje sprije?iti bilo kakvo sje?anje na žrtve genocida i jutrošnji potez ide u prilog tome. Tokom genocida su višegradski Bošnjaci bili izloženi zlostavljanju, mu?enju u logorima, ubijanju, spaljivanju, a danas su izloženi ponižavanju od onih istih i njihovih istomišljenika koji su po?inili genocid”, navodi se u saop?enju.

Koordinacija poziva Bošnjake, bošnja?ke politi?are, intelektualce, nacionalne institucije i bošnja?ke nevladine organizacije da ne dozvole da se po?inioci genocida ismijavaju nad krvlju i životima ubijenih Bošnjaka u Višegradu i živom spaljenom bezimenom djevoj?icom starom 24 sata u ku?i “živa loma?a” Sumbule Zebe.

“Pozivamo na odgovornost bošnja?ke politi?are, koji u?estvuju u vlasti u Višegradu i u RS-u, kao i u institucijama Bosne i Hercegovine, da svim pravnim sredstvima zaustave ponižavanje i progon bošnja?kih povratnika i zatiranja sje?anja na žrtve genocida. Progoniteljima i nasljednicima Miloševi?eve i Karadži?eve politike poru?ujemo da se Bošnjaci nikada ne?e odre?i istine i pravde, niti bilo kojeg centimetra svoje domovine”, navodi se u saop?enju.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!