Ukinuta Elektrovojvodina

01 Jun 2015

Prestala da postoje sva regionalna preduzeća za distribuciju struje

U Elektroprivredi Srbije (EPS) danas su potpisani ugovori o formiranju jedinstvenog elektrodistributivnog preduze?a i o pripajanju sedam preduze?a za proizvodnju uglja i struje u Javno preduze?e EPS.

Time su, zapravo, prestala da postoje sva regionalna preduze?a za distribuciju struje, me?u njima i Elektrovojvodina.

Sva ona su pripojena Elektrodistribuciji Beograd.

Ugovore su potpisali direktor EPS-a Aleksandar Obradovi? sa direktorima proizvodnih preduze?a iz sastava EPS-a, i direktorka Elektrodistribucije Beograd (EDB) Slobodanka Kr?edinac sa direktorima dosadašnjih preduze?a za elektrodistribuciju, koja se od danas pripajaju EDB-u i ?ine jedinstveno preduze?e EPS distribucija.

(Tanjug, RTV)

Podelite ovu stranicu!