Ugrađuje se potkrovlje TAKT-a

01 Oct 2015

Zgrada će biti jedan od kulturnih centara Mađara iz Temerina

U dvorištu Seoske ku?e u Temerinu, ve? više godina stoji likovni atelje TAKT-a koji i u polugotovom stanju može da primi likovne stvaraoce, kerami?are, izlaga?e i u?esnike raznih manifestacija. Ovih dana zapo?ela je ugradnja potkrovlja. Od predsednika TAKT-a Ištvana Adama saznali smo da ?e prema planovima u potkrovlju biti tri gostinske sobe, jedan magacin, mokri ?vor, ?ajna kuhinja i studio. Preko lokalne samouprave, od pokrajinskog sekretarijata na konkursu su dobili milion i po dinara za ugradnju potkrovlja, jer kao civilno udruženje TAKT nije mogao konkurisati.

Prema ra?unicama posao treba da se obavi za trideset dana: za to vreme treba da se zida, uradi izolacija i postave vrata i prozori, odnosno plo?ice, a treba postaviti i stepenište koji ?e voditi do potkrovlja. Od sredstava dobijenih za radove nije preostalo za kre?enje i za postavljanje podne obloge, ali ve?i radovi ?e mo?i da se završe.

Ideja izgradnje ku?e likovnih stvaraoca nije nova. Pre pet godina su od sredstava dobijenih od pokrajinskog Fonda za kapitalne investicije pripremljeni planovi, nakon toga je zapo?eto kopanje temelja zgrade. Od lokalne samouprave dobili su sredstva za izgradnju zidova, nakon ?ega je usledila kra?a pauza, da bi pre dve godine, tako?e zahvaljuju?i konkursu dobili sredstva preko IPA-konkursa. Zahvaljuju?i ovim sredstvima, uspeli su u prizemlju da izgrade prostoriju za kerami?are, galeriju, spomen sobu Šandora Ileša, magacin i mokri ?vor. Ugradnja potkrovlja je veoma važan zadatak jer se gosti mogu primati samo ako imaju mesto za no?enje. Gra?ani okupljeni oko TAKT-a se nadaju da ?e dogodine, tako?e zahvaljuju?i donacijama mo?i da postave i nameštaj u prostorije.

Prilikom posete ku?e likovnih stvaraoca primetili smo da je nažalost, samo polovina zgrade okre?ena. Prema re?ima našeg sagovornika, to je manji deo posla koji ih još ?eka, i sigurno ?e uspeti da dobiju novac i za kre?enje i za izolaciju plafona prostrane galerije. Ve?i ?e biti zadatak osiguranja grejanja ku?e, jer za to treba više novca, a radovi se ne mogu otplatiti u ratama. Zbog toga TAKT želi zajedno sa Janošhalmom da aplicira na IPA-konkursu.

Kada se završe radovi, mo?i ?emo da kažemo da ?e Seoska ku?a sa ku?om likovnih stvaraoca biti jedan od kulturnih centara Ma?ara u Temerinu ne samo u etnografskom nego i u likovnom smislu. U Seoskoj ku?i se godinama unazad redovno organizuju manifestacije, koje su se proredile možda samo poslednje dve godine, od kada teku gra?evinski radovi u dvorištu ali se izložbe mogu pose?ivati bez ikakvih prethodnih najava.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!