Ugovor za spas evrozone podelio EU

09 Dec 2011

Lideri 23 evropske zemlje su se dogovorili, tokom razgovora koji su trajali protekle noći, da se odreknu dela suvereniteta u okviru novog ugovora, ali nisu uspeli da privole svih 27 zemalja Evropske unije (EU) da im se pridruže, objavljeno je danas u Briselu.

Podela izme?u zemalja u novom ugovoru i onih van njega zna?i da pokušaj postizanja jedinstva EU na novim osnovama, sa ciljem zaustavljanja dvogodišnjeg dužni?kog vrtloga, koji je zapo?eo u Gr?koj i doveo evrozonu u veliku krizu, a sada preti da izazove novi talas recesije u svetskoj ekonomiji, nije u potpunosti uspeo.
Kameron: Nikada se ne?emo odre?i suvereniteta
Britanija, koja ne koristi evro, glavni je protivnik ugovora koji bi povezao svih 27 zemalja EU u ?vrš?u fiskalnu uniju, uz tvrdnju da bi takav ugovor predstavljao pretnju po njen suverenitet i cenjeni finansijski sektor. Nema?ka i Francuska, najve?e privrede evrozone, zalagale su se za sporazum koji bi obuhvatao svih 27 zemalja.

Francuski predsednik Nikola Sarkozi krivicu je svalio na premijera Britanije Dejvida Kamerona.
“Dejvid Kameron je saopštio predlog koji za nas nije bio prihvatljiv. On je tražio protokol u okviru ugovora kojim bi Velika Britanija bila isklju?ena iz velikog dela fiskalnih propisa”, izjavio je Sarkozi pred zoru, nakon sino?njeg, kako je rekao, “napornog” sastanka koji je potrajao celu no?.
“Mi na to nismo mogli da pristanemo. Štaviše, smatramo da je deo problema u svetu nastao upravo zbog nedostatka regulative u finansijskom sektoru. Ako želite klauzulu kojom ne u?estvujete u evrozoni, a nameravate da u?estvujete u svim njenim odlukama… pa ?ak i da je kritikujete, to nije mogu?e”, ukazao je Sarkozi.
Kameron je branio svoj stav. “Ono što je ponu?eno nije u interesu Britanije, tako da nisam pristao na to”, rekao je britanski premijer novinarima u Briselu.

“Ne koristimo evro i drago mi je zbog toga. Nikada se ne?emo priklju?iti evrozoni i odre?i se te vrste suvereniteta koje ove zemlje moraju da se odreknu”, tvrdo je rekao Kameron.

Nezabeleženo uplitanje EU u državne budžete
Predsednik Francuske je napomenuo da ?e se sada raditi na “me?unarodnom sporazumu” izme?u 17 zemalja zone evra, plus šest drugih država, ne ra?unaju?i Britaniju, Ma?arsku i zasad neodlu?ne Republiku ?ešku i Švedsku.
Premijer Švedske Fredrik Rejnfelt je nakon sastanka ukazao na to da se njegova zemlja najverovatnije ne?e priklju?iti sporazumu.
“Bilo bi veoma ?udno potpisati ugovor koji nas tretira kao da smo zemlja evrozone. To nikada nije bio naš cilj”, rekao je Rejnfelt za AP.
Premijer Ma?arske Viktor Orban je danas svoje no?ašnje protivljenje na samitu objasnio time što on ne može doneti odluku o suverenitetu svoje zemlje.
“Parlament ?e morati da razmotri pitanje u?eš?a Ma?arske u sporazumu zemalja-?lanica evrozone… jer se radi o suverenitetu”, rekao je Orban u Briselu, prenela je državna novinska agencija MTI.
“Parlament ?e imati dovoljno vremena jer se odluka mora doneti do kraja marta”, dodao je Orban.
Vlade koje u?estvuju u novom sporazumu mora?e da pristanu na dosad nezabeleženo uplitanje institucija EU u državne budžete.

Prema saopštenju iznetom po završetku sastanka, vlade ?e morati da imaju uravnotežene budžete, što podrazumeva da strukturni deficit ne?e smeti da bude ve?i od 0,5 odsto bruto doma?eg proizvoda (BDP), a mora?e i da u svoje ustave uklju?e tu odredbu.
Ugovor ?e obuhvatiti “automatski mehanizam korekcije” za zemlje koje prekrše pravila, navodi se u saopštenju. Detalji mehanizma još nisu dogovoreni.
Pored toga, zemlje ?iji deficiti premaše tri odsto vrednosti BDP – a suo?i?e se sa sankcijama.
Da bi se spre?ili takvi deficiti, zemlje ?e predloge svojih budžeta morati da dostavljaju Evropskoj komisiji, koja ?e biti ovlaš?ena da može zatražiti njihovu reviziju. Države ?e, tako?e, morati unapred da izveste Uniju o tome koliko planiraju da se zadužuju.
Kameron zapretio da zakomplikuje novi ugovor
Kameron je, me?utim, zapretio da zakomplikuje novi ugovor 23 zemlje EU.
“Institucije EU pripadaju EU, pripadaju zemljama ?lanicama kojih ima 27”, naveo je on.
Novi ugovor bi se oslanjao na Evropsku komisiju i Evropski sud pravde za sprovo?enje svojih pravila.
Uprkos izazovima koji ostaju, predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Dragi izjavio je da je postignut dobar rezultat za evrozonu, koji je pohvalila i nema?ka kancelarka Angela Merkel.
“Uvek sam govorila da je potrebno da 17 država evrozone povrate kredibilitet. Mislim da to može da se desi i desi?e se sa današnjim odlukama”, ocenila je ona.

Posle maratonskih razgovora, postignut je “veoma, veoma važan rezultat, zato što smo izvukli pouke iz naših grešaka i iz prošlosti”, rekla je nema?ka kancelarka.
Pred kraj sastanka, predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompej je izjavio da ?e evrozona, sa još nekim zemljama EU, obezbediti 200 milijardi evra dodatnih sredstava za Me?unarodni monetarni fond (MMF), koja ?e biti koriš?ena za pomo? zemljama u problemima. Zemlje van zone evra, Švedska i Danska su ve? saopštile da ?e tako?e priložiti odre?eni iznos.
Sarkozi je napomenuo da ?e ECB upravljati evropskim fondovima za spas, Evropskim stabilizacionim mehanizmom (EMS) i Evropskim fondom za finansijsku stabilnost (EFSF), ali da detalji još nisu definisani.

Zabeležen pad vrednosti deonica
?ak i posle današnjeg dugo o?ekivanog dogovora, evropski lideri pred sobom imaju još mnogo prepreka, a vlade i tržišta širom sveta pomno posmatraju razvoj situacije, navodi ameri?ka agencija Asošijeted pres.
Na velikim azijskim berzama akcija je zabeležen pad vrednosti deonica, pošto su pristigli izveštaji o rezultatima jedanaesto?asovnih razgovora lidera Unije.
Dalekosto?ni investitori su, naime, po?eli da sumnjaju u mogu?nost da lideri EU okon?aju današnji samit od presudne važnosti postizanjem opšteprihvatljivog rešenja, koje bi bilo dovoljno radikalno da zaustavi dužni?ku krizu.
Politi?ki prvaci EU se, ina?e, danas ponovo sastaju u Briselu da preciziraju šta ?e ta?no obuhvatiti novi ugovor Unije i kako ?e prekršioci stroge budžetske discipline biti kažnjavani. Cilj je da taj sporazum bude sastavljen do marta idu?e godine.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!