Ugostitelji poručili da Poreska uprava laže

13 Oct 2014

Ko ne plaća porez kriv je zbog penzija i plata

Poreska uprava zatvorila je nekoliko novosadskih lokala zbog “neevidentiranja prometa”. U obrazloženju, koje je nalepljeno na zatvorenim lokalima navodi se da je evidentiranje prometa osnov za uredno izmirenje poreskih obaveza.

I potom, kao da su baš novosadski kafi?i krivi zbog najave smanjenja plata i penzija, upozorava se da bez poreza nema plata za penzije i javne službe, odnosno za plate lekara i profesora.

“Nema sredstava za socijalne programe pomo?i najugroženijima, nema sredstava za razvoj infrastrukture”, precizira se u sumanutom obrazloženju Poreske uprave nalepljenom na lokalima.

U njemu se dodaje i da privrednici koji ne pla?aju porez ostvaruju nepravednu korist i predstavljaju nelojalnu konkurenciju i ugrožavaju sve koji posluju u skladu sa zakonom.

Novosadski ugostitelji, kojima se pokušalo imputirati krivica za plate, penzije, lekare, profesore, socijalnu pomo? za najugroženije, infrastrukturu, brzo su se oglasili.

Oni su poru?ili da Poreska uprava laže.

“Ustanovili su da su uredno izdavani fiskalni ra?uni, da su svi radnici uredno prijavljeni, da u kasi nema ni viška ni manjka novca. Zatvaraju nas zbog robnog manjka u magacinu u vrednosti od 6.460,00 dinara”, navodi se u natpisu zalepljenom na jednom od zatvorenih lokala.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!