Udžbenici veronauke produbljuju jaz između učenika

02 Feb 2009

Udžbenici

Udžbenici veronauke u školama u Srbiji ne odgovaraju potrebama u?enika i ne promovišu interreligijski dijalog, ve? dodatno doprinose udaljavanju pripadnika razli?itih verskih zajednica, zaklju?ak je istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija Ženske studije i istraživanja.
Koordinatorka istraživanja Svenka Savi? kazala je na tribini da postoje?i udžbenici promovišu samo dogmu jedne religije i ne doprinose razvijanju kriti?kog mišljenja kod u?enika i u?enica.
Prema njenim re?ima, dodatni problem predstavlja ?injenica da udžbenici nisu izra?eni po odgovaraju?im metodologijama, kao i ?injenica da su nastavnici veronauke, posebno u malim mestima, ?esto sveštenici koji od obrazovanja imaju samo srednju školu.
“Ne postoji nikakva inspekcija i ne postoji nikakva kontrola nastave veronauke, tako da zapravo niko ne zna kako ta nastava izgleda”, navela je Svenka Savi?.
Dodala je da se udžbenici pišu u jednom “strogo kontrolisanom i ideološki obeleženom lancu”, umesto da se pišu na osnovu javnih konkursa.
“Udžbenici nisu okrenuti u?enju o drugoj verskoj zajednici, a kada govore o drugim religijama, onda navode razlike izme?u pojedinih religija. Te razlike su ?esto zasnovane na poluistinama”, kazala je Savi?.
Prema njenim re?ima, udžbenici veronauke promovišu izrazito patrijarhalne vrednosti, a uloga žene je marginalna i nevidljiva.
Svenka Savi? je kazala da je istraživanje “Udžbenici veronauke u Srbiji (ne)odgovaraju potrebama u?enika” za sada prvo i jedino istrazivanje na tu temu u državi.
Filozof religije Miroslav Keveždi ocenio je da sama ideja konfesionalne podele nastave veronauke zapravo za posledicu ima neku vrstu “segregacije”, odnosno razdvajanja društvene zajednice.
On je podsetio da je bilo predloga da se umesto veronauke u škole uvede predmet koji bi se bavio izu?avanjem razli?itih religija i ocenio da je taj predlog vredan pažnje.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!