Udruženje: U nedozvoljenom lovu na prepelice učestvovao i policajac

26 Sep 2015

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, uprkos nepobitnim dokazima, ustanovilo da nema elemenata krivičnog dela

Društvo za zaštitu i prou?avanje ptica Srbije saopštilo je ve?eras da je u krivolovu kod Ba?ke Topole uhva?en i jedan grani?ni policajac i optužili Osnovno javno tužilaštvo da je, uprkos nepobitnim ?injenicama, procenilo da nema elemenata krivi?nog dela.

To društvo je u saopštenju za javnost ocenilo da se radi o pritisku na policiju i na tužilaštvo i navelo da je slu?aj “toliko o?igledan i dokumentovan svedo?enjima, video i foto-snimcima da je posao nadležnih znatno olakšan”.

U ?etvrtak, 24. septembra, u lovištu kojim gazduje Lova?ko društvo „Fazan“ iz Pa?ira kod Ba?ke Topole, aktivisti Društva u locirali elektronske vabilicešto je nedozvoljeno sredstvo u lovu na prepelice, koje su radile tokom no?i sve do osam ?asova kada je brojne pucnjeve prekinuo dolazak policijske patrole, pozvane od strane Tima za borbu protiv krivolova, Društva za zaštitu i prou?avanje ptica Srbije.

“Me?u šest lovaca koje je patrola policije u ?etvrtak zatekla u nelegalnom lovu uz dve vabilice, našao se i jedan grani?ni policajac. Dolazak uniformisane patrole izazvao je totalni metež, usijali su se telefoni i tražile usluge. Nakon pregleda vozila, oružja, dozvola i krivolovljene divlja?i, lice mesta posetio je i inspektor za lovstvo iz Subotice. Za oko sat vremena ubijeno je gotovo 30 jedinki prepelica koje su prona?ene u vozilima i džepovima”, piše u saopštenju.

Dodaje se da se lov nelegalnim sredstvima dogodio samo mesec dana nakon što je patrola lokalne policije, uz pomo? aktivista Društva i predstavnika medija, oduzela dva nedozvoljena ure?aja u pomenutom lovištu.

“Lovišta oko Ba?ke Topole godinama unazad važe za krivolova?ki raj. Pojedinci i dobro organizovane grupe od ovog masovnog pomora ugroženih ptica zgr?u novac i kupuju uticaj. Cela severna Ba?ka zna ko organizuje krivolov na prepelice. Svima je poznato ko dovodi stotine doma?ih i inostranih puca?a na ptice. U takve pohode ?esto dolaze uticajni ljudi iz sveta politike, biznisa i iz policije, kojima se organizuje besplatna zabava u vidu ubijanja ptica i fešte nakon lova“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se na internetskoj prezentaciji jedne kompanije iz Ba?ke Topole nalazi ponuda za 150 evra za „paušalni lov na neograni?en broj prepelica“.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!