Udruženje: Novosadska Zoohigijena zlostavlja pse

04 Dec 2014

Pse drže u kontejnerima za plastično đubre

Udruženje Link plus podnelo je Republi?koj veterinarskoj inspekciji prijavu protiv Javnog komunalnog preduze?a Zoohigijena i veterina iz Novog Sada, sa zahtevom za zabranu rada ne?istog dela prihvatilišta, u kojem se, kako se navodi, psi lutalice drže u nehigijenskim i nehumanim uslovima.

Re? je o prihvaitiluštu u Futogu poref Novog Sada, u kojem se deo pasa drži u dvorištu objekta, u kontejnerima za PET ambalažu, odnosno za plasti?no ?ubre, bez ikakvog zaklona, na temperaturi koja ve?i deo dana i no?i iznosi manje od ?etiri stepena, i to sa oštrim ivicama koje mogu povrediti životinje, saopštio je danas Link plus.

Dodaje se da psi nemaju na šta da legnu, osim na hladnu i oštru ži?anu konstrukciju kontejnera za plasti?no ?ubre, što je zakonom zabranjen na?in držanja pasa u prihvatilištu i može se smatrati zlostavljanjem.

Tako?e, nisu obezbe?eni ni uslovi da se psi ne mešaju i ne prenose zarazne bolesti na druge pse, piše u saopštenju.

Link plus je podsetio da Zakon o dobrobiti životinja propisuje da je držalac životinje dužan da prema životinji postupa sa pažnjom dobrog doma?ina i da obezbedi fizi?ku, termi?ku i psihološku udobnost.

Još se navodi i da se objekat u Futogu nalazi se usred naselja i ne ispunjava zakonsku odredbu da to mora da bude odgovaraju?i prostor za smeštaj životinja na na?in koji ?e obezbediti dobrobit životinja i ne?e narušiti javni red i mir.

Prostorije u tom objektu nemaju smeštajne kapacitete, niti uslove za boravak pasa propisane Pravilnikom o prihvatilištima, nemaju rešeno pitanje otpadnih voda, odnosno otpadne vode se ne odvode u sabirnu gradsku mrežu otpadnih voda, a tako?e u tom objektu ne postoji ?ak ni septi?ka jama, piše u saopštenju.

Dodaje se da da pre po?etka rada ovog objekta nije izvršena niti procena uticaja na životnu sredinu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!