Udruženje lađara: Tajkunske firme upropaštavaju domaće brodarstvo

16 Nov 2016

Starost dva broda koja su nedavno potonula nije uzrok nesreće

Udruženje profesionalnih la?ara Srbije ocenilo je danas da uredba o maksimalnoj starosti brodova od 35 godina ne?e rešiti probleme sa potonu?ima brodova, ve? ?e samo i?i u prilog “novonastalim tajkunskim brodarskim firmama”, koje su i lobirale za donošenje takve uredbe.

“Što se sporne uredbe ti?e, ona je nastala lobiranjem novonastalih tajkunskih brodarskih firmi kao sredstvo za borbu protiv konkurencije. Tom uredbom, kao i Uredbom o minimalnom broju ?lanova posade i Uredbom o zvanjima u unutrašnjoj plovidbi, uništavamo doma?e brodarstvo a neposredno gradimo brodarstvo u Hrvatskoj i Bosni i postajemo sami sebi konkurencija”, navelo je Udruženje profesionalnih la?ara u saopštenju za javnost.

Dodaje se da ni jedna podunavska zemlja nema ograni?enja koja su brodarima u Srbiji nametnuta u poslednjih 10 godina, zbog ?ega pojedini doma?i vlasnici brodova rešavaju pitanje egzistencije otvaranjem firmi u Hrvatskoj, Bosni ili Slova?koj “i pod zastavama tih država i dalje bezbedno plove ostvaruju?i profit kroz zdravu konkurenciju”.

“Uredba o maksimalnoj starosti brodova onemogu?ava doma?e brodare da uvoze, to jest da kupuju brodove koji su stariji od 35 godina. U svim zemljama se za godište broda uzima godina poslednje rekonstrukcije, a kod nas se uzima godina polaganja kobilice. Na Dunavu i Rajni se mogu videti holandski i nema?ki brodovi koji su stari preko 80 godina a koji su konstrukcijski i tehnološki bolje opremljeni nego bilo koji naš brod”, piše u saopštenju koje je potpisao predsednik udruženja, kapetan unutrašnje plovidbe Branislav Vajda.

On je naveo da se cena broda starijeg od 40 godina se kre?e od 100.000 evra pa naviše, a broda do 35 godina od 400.000 evra pa naviše.

“Mi razumemo da je službeni ‘audi’ od 35 godina star i da ga treba zameniti, ali brod od 35 godina, uz redovnu tehni?ku kontrolu i rekonstrukcije u skladu sa propisima, može da traje minimum još toliko. Smatramo da navedena uredba, osim što je štetna po doma?e brodarstvo i privredu, ne rešava sistemske omaške i da donosi dobit samo pojedinim monopolistima”, naveo je Vajda.

On je pozdravio najavu Ministarstva saobra?aja da ?e brodovi preduze?a „Ivan Milutinovi?“ biti isklju?eni iz dalje eksploatacije do rešavanja problema i rekao da je to “solidan pomak”, ali je naveo da starost dva broda koja su nedavno potonula nije uzrok nesre?e.

“Do tragedije je došlo zbog nefunkcionalnosti sistema. Problem je sistematska nebriga organa zaduženih za izdavanja dozvole za plovidbu, nefunkcionalnost inspekcijskog nadzora, nedovoljna obu?enost kadrova i ?injenica da nijedna od osnovnih procedura pri obezbe?ivanju mesta nesre?e nije ispunjena”, naveo je Vajda.

On je još jednom zahvalio službama žandarmerije i policije koje su svoj deo posla na pokušaju spasavanja ?lanova posade odradile profesionalno i požrtvovano.

Brod Beograd 10 preduze?a “Ivan Milutinovi?” potonuo je u no?i izme?u 2. i 3. novembra na Dunavu kod Smedereva i tada je poginuo mašinista Nikola Kosovac (49), dok se kapetan broda Milan Brzakovi? (35) vodi kao nestao.

Deset dana kasnije, na Dunavu kod Donjeg Milanovca, prevrnuo se brod Beograd 2, tako?e u vlasništvu preduze?a “Ivan Milutinovi?”, a oba ?lana posade su preživela nesre?u.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!