Udruženje lađara: Brodovi potonuli jer su nebezbedni za plovidbu

14 Nov 2016

Nije urađeno ništa da do tragedije ne dođe

Udruženje profesionalnih la?ara Srbije saopštilo je ve?eras da je do potonu?a dva re?na broda došlo jer su ti brodovi opasni za plovidbu od dana kada su napravljeni.

“Ti brodovi su opasni za plovidbu od dana kada su napravljeni. Samohotka Beograd 10 je nastala, kao i cela ta serija brodova, preure?ivanjem šlepova polupalubaša. To zna?i da su napravljene od starih objekata kojima je paluba izdignuta u odnosu na kobilicu broda i samim tim im je zna?ajno umanjena stabilnost. Nije prvi put da je došlo do tragedije sa tim istim samohotkama. Pre 15 godina je na sli?an na?in potonula ista samohotka i život je tada izgubilo troje ?lanova posade”, navodi se u saopštenju za javnost.

Brod Beograd 10 prevrnuo se u no?i izmejdu 2. i 3. novembra i tada je poginuo mašinac Nikola Kosovac, a kapetan Milan Brzakovi? se vodi kao nestao.

Kapetan unutrašnje plovidbe Branislav Vajda, predsednik udruženja profesionalnih la?ara Srbije, naveo je u saopštenju da je li?no pre desetak godina spašavao iz olujnog vetra na Dunavu kod Surduka sli?nu samohotku.

“Tada smo raspravljali o bezbednosnim nedostacima tih brodova o kojima je znala i firma ‘Ivan Milutinovi?’ i tadašnji Jugo registar. Od tada pa do današnjeg dana nije ura?eno ništa da se tragedija više ne ponovi. Niti su data ograni?enja za koli?inu utovarenog tereta niti se pristupilo rekonstrukciji tovarnog prostora. Name?e se pitanje kako je brod prošao pregled Uprave za utvr?ivanje sposobnost brodova za plovidbu i kakav je kvalitet te službe kada se ovakav propust dogodi”, naveo je Vajda.

Dodao je da su policija i ronioci žandarmerije odradili odli?an posao u pokušaju spašavanja, ali je izostala adekvatna akcija Lu?ke kapetanije i Inspekcije za bezbednost plovidbe izostala, što se videlo samo nekoliko dana kasnije prilikom potapanja broda Beograd 2 na sli?an na?in.

“U Srbiji samo dve Lu?ke kapetanije rade 24h i to u Velikom Gradištu i u Prahovu, u Bezdanu Lu?ka kapetanija od pre mesec dana, zbog nedostatka kadra, radi do 22h. Ne postoji ni jedna dežurna služba koja bi kontrolisala saobra?aj i koja služi kao centar za vanredne opasnosti. Mesto nesre?e nije obezbe?eno, nije postavljena barijera za spre?avanje izlivanja goriva i maziva u Dunav, nije postavljena adekvatna signalizacija, nije dato obaveštenje brodarima i brodovima, nije obustavljena plovidba niti nare?ena zabrana dizanja talasa i povla?enja vode. Jednom re?ju, nije ura?eno ništa od osnovnih procedura za obezbe?ivanje mesta nesre?e, iako su hitnost i brzo reagovanje osnova za spašavanje života”, naveo je Vajda.

Udruženje profesionalnih la?ara je apelovalo na Ministarstvo gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture da preispita rad odgovornih službi, kako se u budu?nosti ovakve tragedije više nebi doga?ale.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!