Udruženje antifašista Novog Sada osudilo rehabilitaciju Kalabića

29 May 2017

"Na kraju se sve pretvorilo u farsu i sprdačinu, gde se zbog par desetina kvadrata poslovnog i stambenog prostora, kao i nekoliko ari šljivika, na najbesprizorniji način izokreću istorijske činjenice”

Udruženje antifašista iz Novog Sada najoštrije je danas osudilo odluku Višeg suda u Valjevu kojom je rehabilitovan Nikola Kalabi? i ocenio da se takvim presudama ne samo rekonstruiše prošlost, ve? se konstruiše i budu?nost, a sve zbog vra?anja imovine naslednicima ratnih zlo?inaca iz Drugog svetskog rata.

“Lokalni sudovi po Srbiji izri?u osloba?aju?e presude za o?igledne zlo?ine po?injene u ratu i kolaboraciju s okupacionim snagama. Na kraju se sve pretvorilo u farsu i sprda?inu, gde se zbog par desetina kvadrata poslovnog i stambenog prostora, kao i nekoliko ari šljivika, na najbesprizorniji na?in izokre?u istorijske ?injenice i naružuje sopstveni narod”, navodi se u saopštenju za javnost.

Udruženje antifašista je navelo da je u obrazloženju presude trebalo da piše: „Vra?aju se sve nepokretnosti koje se vode na ime Nikole Klabi?a, a koje su mu oduzete odlukom Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946“, a ne kao što piše u presudi Višeg suda u Valjevu da se „rehabilitovano lice Nikola Kalabi? smatra neosu?ivanim“.

“Ako se ve? i želi vratiti imovina koja je nepravo konfiskovana ili nacionalizovana posle Drugog svetskog rata, poput one koja je na osnovu Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomaga?a, onda se moglo pristupiti izmenama i dopunama tog zakona, a ne prekrajanju i rekonstrukciji istorije”, navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da je rehabilitacija Kalabi?a još jedan dokaz da je Srbija izgubila svaki ose?aj za pravo i pravdu, pa joj se otuda slobodno ulicama kre?u lica sa pozamašnim krivi?nim dosijeima, protiv kojih su podnete na desetine krivi?nih prijava.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!