Udruženja: Serija političkih smena na RTV-u

18 May 2016

Očekuje se da će danas i narednih dana biti nastavljeno sa "čišćenjem" RTV od 'nepodobnih' urednika i novinara

Novinarska i medijska udruženja najoštrije su osudila nove smene na Radio-televiziji Vojvodine i istakla da su one posledica politi?kog pritiska i instrumentalizacije ovog javnog servisa od strane vlasti. Danas su situaciju na RTV osudili i BIRODI i Ku?a ljudskih prava, a Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina ocenila je da politi?ko nasilje koje se sprovodi na RTV predstavlja samo po?etak nove velike ?istke

U saopštenju koje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press i Asocijacija onlajn medija (AOM) objašnjava se da je posle smene programskog direktora Slobodana Arežine i ostavke, o?igledno pod politi?kim pritiskom, generalnog direktora Sr?ana Mihajlovi?a – ju?e popodne smenjeno i sedam urednika informativnog programa RTV-a, a konstantovana je i ostavka glavne i odgovorne urednice Prvog programa Televizije Novi Sad Marjane Jovi?.

“O?ekuje se da ?e danas i narednih dana biti nastavljeno sa ‘?iš?enjem’ ove ku?e od ‘nepodobnih’ urednika i novinara, a smene se sprovode potpuno neprimereno, telefonskim pozivima i usmenim nalozima”, navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje da doga?aji na RTV-u u potpunosti podse?aju na po?etak devedesetih i tzv. jogurt-revoluciju, kada je sa tadašnje Radio-televizije Novi Sad (RTNS) otpušteno, na prinudni odmor poslano ili marginalizovano nekoliko stotina najuglednijih urednika i novinara koji nisu želeli da se stave u službu Miloševi?evog režima.

“Potpisnici saopštenja pozivaju me?unarodne i nevladine organizacije da se oglase povodom ovog politi?kog nasilja koju vlast sprovodi nad Radio-televizijom Vojvodine, njegovim urednicima i novinarima, i isti?u da doga?aji u ovoj ku?i u potpunosti dezavuišu ideju javnog servisa i pokazuju pravo lice vlasti u Srbiji”, navodi se u saopštenju.

Ovim smenama, dodaje se, dovodi se u pitanje dalje funkcionisanje RTV-a. Potpisnici saopštenja najavili su da ?e preduzeti akcije u znak protesta protiv ovih skandaloznih doga?anja, te da ?e o tome pravovremeno obavestiti javnost.

BIRODI: REM sau?esnik u pretvaranju medija u perjanike vlasti

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da je najnoviji slu?aj postizbornih smena u Radioteleviziji Vojvodine (RTV) bez ikakve valjane evaluacije rada javnog medijskog servisa argument u prilog tvrdnji da se javni medijski servisi pokušavaju da pretvore u perjanice vlasti.

U saopštenju se navodi da se javni servis pokušava pretvoriti u perjanicu vlasti po modelu TV Pink, kojem država putem diskrecionog odlu?ivanja obezbe?uje sredstava za rad, a što ta medijska ku?a uzvra?a prigodnim izveštavanjem o vlasti, na šta ukazuje monitoring izveštavanja ove medijske ku?e tokom izborne kampanje.

Sau?esnik u procesu pretvaranja medija u perjanike je i Regulatorno telo za elektronske medije (REM), koji svojim ?utanjem i konfuznim postupanjem stvara ambijent u kojem se mediji ose?aju nesigurnim, a oni koji imaju mo? i kapital slobodnim da sa medijima rade šta žele i šta mogu, smatra BIRODI.

Biro traži od REM da javnost upozna sa monitorinzima RTV Vojvodine o ispunjavanju obaveza kao javnog servisa, odnosno monitoringom izveštavanja izborne kampanje javnih servisa i komercijalnih emitera sa nacionalnim frekvencijama.

BIRODI poziva novu upravu RTV Vojvodine da gra?ane koji finansiraju javne servise upoznaju sa modelima i rezultatima evaluacije rada urednika koji su smenjeni.

Odgovornost i integritet svake vlasti se ogleda u garantovanju autonomije javnih medijski servisa koji su vlasništvo gra?ana, jer ih oni finansiraju zarad pravovremenog, objektivnog i relevantnog informisanja, navodi se u saopštenju.

Ku?a ljudskih prava: Hitno zaustaviti urušavanje slobode medija

Ku?a ljudskih prava (KLJP) pozvala je danas stranke i budu?eg mandatara koji ?e formirati Vladu Srbije da prilikom kreiranja vlade posebno vode ra?una o neophodnosti hitnog zaustavljanja trenda urušavanja slobode medija u Srbiji.

Tako?e, Ku?a se pridružila zahtevu Nezavisnog udruženja novinara Srbije u pozivu Ministarstvu kulture i informisanja da osudi govor mržnje Ratka Dmitrovi?a.
KLJP je pozvala Vladu Srbije da pokrene smenu Dmitrovi?a kroz svoj vlasni?ki kapital i ure?iva?ka prava koja ima u ovom preduze?u.

“Povodom razrešenja urednika Javnog servisa Vojvodine, koje je zapo?elo razrešenjem Slobodana Arežine, programskog urednika, a kulminiralo sino? na sednici Upravnog odbora RTV-a razrešenjem još sedam urednika, apelujemo na donosioce odluka na svim nivoima da hitno prestanu sa politi?kim pritiscima koji ozbiljno ugrožavaju elementarna ljudska prava na slobodu govora i informisanja”, navodi se u saopštenju Ku?e ljudskih prava.

Uz smenu urednika, dodaje se, posebna zabrinutost se izražava i zbog pritisaka prema drugim novinarima u Radio-televiziji Vojvodine.

Gra?anska Vojvodina: Na delu je nova jogurt-revolucija

Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina smatra da politi?ko nasilje koje se sprovodi na Radio-televiziji Vojvodine predstavlja samo po?etak nove velike ?istke – po ugledu na takozvanu jogurt-revoluciju – u vojvo?anskim institucijama od strane lažno proevropskog, a zapravo autoritarnog, nacionalisti?kog i centralisti?kog režima Aleksandra Vu?i?a, saopšteno je danas iz te Koalicije.

Gra?anska Vojvodina je pozvala gra?ane i organizacije civilnog društva da se oštro odupru pokušaju vlasti da preuzme kontrolu nad svim porama društva i da poništi i ponizi one ne tako brojne demokratske pomake ostvarene u protekloj deceniji, sa ciljem da uništi svaku alternativu.

Koalicija je upozorila da je smena programskog direktora RTV-a Slobodana Arežine bila, kako se i o?ekivalo, samo uvod u ?istke na Javnom servisu Vojvodine.
U saopštenju se navodi da je posle ostavke generalnog direktora Sr?ana Mihajlovi?a pod, kako se dodaje, evidentnim politi?kim pritiskom – usledila i smena ?etrnaest urednika i ostavka glavne i odgovorne urednice Televizije Novi Sad.

“Nažalost, ovo je sve tek po?etak daljeg politi?kog i ideološkog upodobljavanja RTV-a, koje prati postavljanje kadrova iz devedesetih na rukovode?a mesta u ovoj medijskoj ku?i. Podse?amo da je devedesetih tadašnji RTV Novi Sad bio poznat po najjezivijoj ratnoj propagandi”, piše u saopštenju Koalicije.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Centar za regionalizam, Gra?anska akcija, Zelena mreža Vojvodine, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Gra?anski fond Panonija,
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju, Vojvo?anski gra?anski centar i Centar gra?anskih vrednosti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!