Udruženja novinara prave filmove o pozitivnim pričama iz rata

08 Feb 2014

"Spasavanje jednog ljudskog života nekada može da bude ravno spasavanju čovečanstva ili bar ljudskosti”

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Udruženje BH novinari iz Bosne i Hercegovine pozvali su danas gra?ane u regionu bivše Jugoslavije da im se jave ukoliko imaju predloge za humane i pozitivne pri?e iz ratnog perioda i perioda posle rata, a koje se odnose na zajedni?ki život i pomirenje u regionu.

“Idu?i tragom slu?aja Sr?ana Aleksi?a, koji je desetak godina posle završetka rata stekao zasluženo pravo da bude jedan od retkih istinskih heroja ratova, cilj nam je da progovorimo o sli?nim pozitivnim i svetlim primerima u okruženju zla, ludila i haosa”, kazali su predstavnici ova dva udruženja na konferenciji za novinare. Sr?ana Aleksi?a ubili su u centru Trebinja u januaru 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske, jer je spasao život svome sugra?aninu, Bošnjaku Alenu Glavovi?u.

Predstavnici novinarskih udruženja su ocenili da su u moru negativnih primera, nasilja, ratnih zlo?ina, genocida, potpuno skrajnuti oni pojedinci, one organizacije i inicijative, koji su konkretnim delima pomogli onima “sa druge strane”.

„Skrajnuti su oni koji su posejali seme dobra u vremenu zla, koji su u?inili ono što je bilo u njihovoj mo?i da se rat zaustavi ili da bar daju nadu da je mogu? i druga?iji život od onog koga smo živeli tada i ?ije posledice živimo i danas. Spasavanje jednog ljudskog života nekada može da bude ravno spasavanju ?ove?anstva ili bar ljudskosti”, kazao je predsednik Izvršnog odbora NDNV-a Nedim Sejdinovi?. Dodao je da su primer Sr?ana Aleksi?a i drugi sli?ni primeri jaki simboli koji mogu da doprinesu pomirenju u regionu.

„Naravno, nije svrha da zamaglimo ?injenice i kontekst rata, ve? naprotiv, da ponudi kontrast, u kojem bi ono što nam se manje-više svima, sa razli?itim intenzitetom, dogodilo – pokazalo svoj duboki besmisao i pogubnost”, kazala je Borka Rudi? iz BH novinara.

NDNV i BH novinari zapo?eli su realizaciju projekta “Živeti zajedno”, koji podrazumeva produkciju pet dokumentarnih filmova i deset istraživa?kih novinarskih radova o pozitivnim primerima iz ratova na tlu bivše Jugoslavije. Projekat ?e biti sproveden pod pokroviteljstvom Medijskog fonda EU.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!