Učenici podneli tužbu protiv Pravnog fakulteta

10 Dec 2015

Onemogućili studente da polažu prijemni na svom maternjem jeziku

Nevladina organizacija Savez ma?arskih u?enika Vojvodine podnela je Višem sudu u Novom Sadu tužbu protiv Pravnog fakulteta u tom gradu zbog zaštite od diskriminacije, odnosno onemogu?avanja studenata da polažu prijemni na svom maternjem jeziku.

U tužbi se isti?e se da je Pravni fakultet na prijemnm ispitu za upis u školsku 2015/2016 godinu, odbio da primeni Pokrajinsku skupštinsku odluku o polaganju prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina, koja je usvojena 8. aprila 2015. godine.

U?enici navode da je time ovaj fakultet povredio niz me?unarodnih pravnih akata i unutrašnjih propisa, te da je diskriminisao pripadnike ma?arske nacionalne manjine, onemogu?ivši im da prijemni ispit polažu na maternjem jeziku.

Tužbom se traži da sud utvrdi ?in diskriminacije, zabrani da se ona ubudu?e ponavlja, da se fakultet obaveže da primenjuje Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Kako se navodi u dopisu advokatske kancelarije, tužba je podneta 2. decembra, a sastavili su je pravni zastupnici tužioca, odnosno novosadski advokati Slobodan i Vladimir Beljanski.

Ma?arski jezik je ina?e u Vojvodini u službenoj upotrebi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!