Ubijanje i terorisanje Sarajeva

21 Jun 2010

Vijetnam, južni Liban, Bejrut ne mogu prići ni blizu Sarajevu po jačini vatre... Nasumična, raširena i neprimerena vatra bila je usmerena na grad

U nastavku su?enja Radovanu Karadži?u pred Tribunalom u Hagu, svedok optužbe Džon Vilson (John Wilson) izjavio je danas da je u prole?e 1992. Vojska Republike Srpske neselektivno, neproporcionalno i nasumi?no granatirala Sarajevo.
Karadži?, tadašnji predsednik Republike Srpske i vrhovni komandant VRS, optužen je za kampanju terorisanja civilnog stanovništva Sarajeva, artiljerijskim i snajperskim napadima 1992-95.
Australijski general Vilson je od marta do kraja juna 1992. bio šef vojnih posmatra?a UN u Sarajevu.
“Sarajevo je u to vreme bilo podvrgnuto stalnoj artiljerijskoj vatri, i raširenim snajperskim napadima… Jaka vatra iz artiljerije i minobaca?a bila je nasumi?no rasuta širom grada, a malo koji kraj je ostao netaknut”, posvedo?io je general Vilson.
Precizirao je da je “skoro sva vatra” dolazila sa položala srpskih snaga oko grada i da snage vlade u Sarajevu gotovo da nisu imale artiljerijska oru?a. Na “tuce” minobaca?a i topova, te “dva-tri tenka” Armije BiH, odgovaralo je “bar 200 artiljerijskih cevi” VRS, procenio je Vilson.
Svedok je nazna?io da ni tokom ratova u Vijetnamu i Libanu, gde je služio, nije video tako snažnu vatru usmerenu na civilne ciljeve, kao u Sarajevu.
“Vijetnam, južni Liban, Bejrut ne mogu pri?i ni blizu Sarajevu po ja?ini vatre… Nasumi?na, raširena i neprimerena vatra bila je usmerena na grad”, ocenio je Vilson.
On je opisao i sastanak sa generalom Ratkom Mladi?em, 24. maja 1992, na kojem je komandant VRS “zapretio” da ?e napasti grad artiljerijom ukoliko u roku od tri dana ne bude omogu?ena evakuacija kasarni JNA.
Prema Vilsonovim re?ima, Kasarna Maršal Tito u tom roku bila evakuisana zbog Mladi?evog odbijanja da se muslimanskim snagama ostavi oružje koje je bilo u njoj, a 28. maja je usledilo “teško
granatiranje grada bez vojne potrebe”.
Dan kasnije, tokom pregovora o evakuaciji s tadašnjim šefom Uprave za bezbednost JNA generalom Nedeljkom Boškovi?em, predstavnici vlasti u Sarajevu su pustili snimak na kojem se ?ulo kako Mladi?
usmerava artiljerijsku vatru na sarajevske ?etvrti.
“General Boškovi? se izvinio, rekao je da JNA ne podržava takve nepotrebne napade i da je Mladi? van kontrole”, ispri?ao je svedok.
Vilson je kazao i da je 30. maja 1992. preneo Mladi?u apel generalnog sekretara UN da se uzdrži od napada na grad. Mladi? je odgovorio da “brani srpski narod i svoju vojsku od napada”.
Svedok je potvrdio da je jednom video minobaca? ABiH kako puca iz neposredne blizine zgrade Predsedništva BiH, ali je naglasio da je odgovor VRS na takve provokacije po pravilu bio “nesrazmeran, raširen i neprimeren”.
Karadži?, optužen i za genocid i zlo?ine protiv ?ove?nosti nad nesrbima širom BiH, te za uzimanje me?unarodnih talaca, u nastavku procesa unakrsno ispituje svedoka Vilsona.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!