U Vojvodini smešteno blizu hiljadu ljudi sa ugroženih područja

21 May 2014

Vlada Vojvodine šalje pomoć za Ljuboviju

U prihvatnim centrima u Vojvodini smeštene su do sada 774 osobe, a u porodi?nom smeštaju privremeno uto?ište pronašlo je 196 ljudi sa podru?ja koja su ugrožena poplavama, saopštio je danas Pokrajinski štab za vanredne situacije.

U prihvatnom centru u Sremskoj Mitrovici smešteno je 516 ljudi, u Šidu 131 osoba, u Rumi 115 i u Staroj Pazovi 12, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da je Pokrajinski štab oformio dodatne stru?no-operativne timove za pra?enje i analizu ispravnosti vode za pi?e, medicinski tim dopunjen je specijalistima za pružanje psihološke pomo?i ljudima evakuisanim iz svojih domova, a formiran je i tim za pružanje pomo?i osobama “u stanju socijalnih potreba”.

Vlada Vojvodine saopštila je da ?e danas poslati šleper humanitarne pomo?i za opštinu Ljubovija, koja se obratila za pomo? Pokrajinskom štabu za vanredne situacije.

Opština Ljubovija je usled velikih elementarnih nepogoda pretrpela velike i za sada neprocenjive materijalne štete. Dvesta stanovnika je evakuisano iz svojih ku?a a barem još toliko gra?ana se nalazi u rizi?noj situaciji. Veliki broj putnih pravaca u toj opštini je u prekidu i u toku su radovi na sanaciji. Gradsko naselje je poplavljeno, kao i delovi opštine duž Drine, dok delovi opštine u brdskim podru?jima imaju problema sa klizištima i buji?nim potocima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!