U Vojvodini radi samo 440 zadruga

12 Jan 2012

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov rekao je da je osnivanje zemljoradničkih zadruga najlakši način da mladi ostanu da žive u ruralnim sredinama i obezbede sebi posao

U Vojvodini trenutno ima 440 aktivnih zemljoradni?kih zadruga, a osnivanje novih omogu?ilo bi organizovaniju proizvodnju i plasman robe poljoprivrednih proizvo?a?a, zaklju?eno je na današnjem skupu u Novom Sadu.

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine (ZSV) Radislav Jovanov rekao je na predstavljanju projekta „Osnivanje, razvoj i revitalizacija zemljoradni?kih zadruga u Vojvodini” da je želja ZSV da u svakom mestu u pokrajini radi bar jedna zadruga.

“Osnivanje zemljoradni?kih zadruga najlakši je na?in da mladi ostanu da žive u ruralnim sredinama i da na?u posao u zadrugama ili u kooperacijama”, rekao je Jovanov i ocenio da je rad zadruga mora postati „nezaobilazan faktor u malim sredinama”.

Prema njegovim re?ima, u Vojvodini trenutno radi 440 zemljoradni?kih zadruga sa oko 5.000 zaposlenih. ?lanovi zadruga su 20.000 individualnih poljoprivrednih proizvo?a?a i oko 100.000 kooperanata.

„Izuzetno je važno da zapo?nemo realizaciju ovog projekta, jer je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2012. za godinu zadrugarstva, kao najboljeg vida udruživanja poljoprivredih proizvo?a?a”, rekao je Jovanov.

Direktor Zemljoradni?ke zadruge Kuzmin Dušan Tadi? rekao je da bi državna politika u oblasti poljoprivrede trebala da podsti?e osnivanje i razvoj zadrugarstva.

„Gde ne postoje zadruge poljoprivrednici moraju da idu u druga mesta i nude svoje proizvode, što im može stvoriti poteško?e. Zadatak zadruga je da sve poslove oko planiranja proizvodnje i prodaje uradi za svoje ?lanove”, rekao je Tadi?.

Vojvo?anski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin rekao je da ?e Vlada Vojvodine po?eti realizaciju projekata za oživljavanje sela i organizovane organske proizvodnje seoskih žena, za koje je preduslov postojanje zemljoradni?kih zadruga.

„Zadruge moraju biti instrument koji ?e objediniti otkup poljoprivrednih proizvoda, subvencije koje daje država za setvu i koordinisan rad svih njenih ?lanova, kako bi i mali proizvo?a?i bili uspešni”, rekao je Vasin.

Uz najavu da ?e Vlada Vojvodine ove godine podsta?i zapošljavanje pripravnika u zemljoradni?kim zadrugama, Vasin je ocenio da je veoma važno da država što pre donese novi Zakon o zadrugarstvu.

Prema njegovim re?ima, zadruge bi trebale da organizuju i preciznu evidenciju o proizvodnji i prodaji poljoprivrednih proizvoda u Vojvodini, što ?e verovatno promeniti i sliku o Vojvodini kao nerazvijenom regionu u Srbiji.

Glavni ciljevi danas predstavljenog projekta su stvaranje mreže aktivnih zemljoradni?kih zadruga, koja pokriva sva naseljena mesta u Vojvodini i pove?anje broja zaposlenih, zadrugara i kooperanata u zadrugama u ruralnim sredinama.

Nosioci projekta su ZSV i Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!