U utorak ročište o Društvenom centru

25 Oct 2014

Na svakom novom događaju pojavljuje se sve više novih ljudi

Aktivistkinja novosadskog Društvenog centra (DC) Dragana Stani? rekla je danas da je za utorak zakazano ro?ište na kojem ?e biti doneta kona?na odluka o privremenom vra?anju aktivista u prostor, dok slu?aj ne bude doveden do kraja.

Ona je na današnjem protestu i koncertu bendove za podršku tom centru rekla da se aktivisti nadaju pozitivnom ishodu i da ?e se izboriti bar za privremeno vra?anje u prostor iz kojeg su odlukom JP Poslovni prostor izba?eni u avgustu ove godine.

“Ne damo DC. Kampanja i dalje traje, a podrške je sve više”, poru?ila je Stani?.

Protest i koncert bendova za podršku DC održan je tre?i put ispred zgrade u kojoj se taj centar donedavno nalazio.

Drustveni centarKoncet podrške deo je serije protesta protiv odluke Poslovnog prostora da zape?ate prostorije DC-a, iako je on nerentabilan, protiv nerazumnih uslova zakupa koje je to preduze?e ponudilo aktivistima, kao i odsustva sluha za probleme mladih u Novom Sadu.

Stani? je rekla da je ve?erašnji koncert ono što ekipa DC-a ina?e ima da ponudi gra?anima Novog Sada i mladima, ali što “više nisu u mogu?nosti da rade zbog birokratije i odsustva sluha gradskih vlasti za izgradnju alternativne scene u ovom gradu”.

Na svirci su u?estvovali hip-hop bend “Sempliciment Tat – Triq” sa Malte, koji su samo za ovu priliku došli da podže DC, kao i novosa?ani Frontlajn (Frontline), Bomber, Bajoneti (The Bayonets) i Red junion (Red Union).

Od kada su protesti protiv zatvaranja Društvenog centra po?eli, podrška aktivistima preko društvenih mreža i pisama stiže iz celog regiona, Vojvodine i Srbije, a putem video poruka oglasili su se mladi iz Šibenika, Zadra, Banja Luke, Osijeka, Gra?anice, Be?eja idrugih gradova.

Podršku su dale i poznate li?nosti iz Novog Sada, me?u kojima i ?lanovi benda Ateist rep (Atheist Rap) i režiser Želimir Žilnik.

Društveni centar je nastao kao nezavisni centar koji je prethodne dve godine organizovao više od 150 koncerata, humanitarnih akcija, umetni?kih kolonija, projekcija filmova i drugih sadržaja, u prostoru koji je pre njihovog angažmana bio zapušten i ruiniran.

Aktivisti su poru?ili da je ovoliki broj kulturnih dešavanja, koji su pri tom besplatni za sve gra?ane, “nešto ?ime ne mogu da se podi?e ni zvani?ne kulturne ustanove koje funkcionišu u Novom Sadu”.

“Mi smo sve to uspeli da izvedemo preko neprofitnog rada, sopstvenog zalaganja i solidarnosti koju su ispoljili naši posetioci”, poru?ili su aktivisti.

Na ve?erašnjem protestu i koncertu u?estvovalo je oko 200 gra?ana, a Stani?eva je poru?ila da se na svakom novom doga?aju pojavljuje sve više novih lica, što je za aktiviste poruka da treba da nastave da se bore za ovaj alternativni prostor.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!