U Srbiji oko 40.000 sakupljača sekundarnih sirovina

30 Mar 2012

Sakupljači dnevno prepešače 20 kilometara, da bi zaradili 400 do 500 dinara. Oni prikupe 90 odsto sekundarnih sirovina u Srbiji, od čega budžet Srbije godišnje prihoduje oko 50 miliona evra

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 40.000 sakuplja?a sekundarnih sirovina, izjavio je danas predsednik Sindikata sakuplja?a sekundarnih sirovina Šaban Salijevi?.

Salijevi? je na osniva?koj skupštini novosadskog odbora tog sindikata rekao da sakuplja?i prikupe 90 odsto sekundarnih sirovina u Srbiji, od ?ega budžet Srbije godišnje prihoduje oko 50 miliona evra.

On je rekao da je „sramota” da država još uvek nije omogu?ila sakuplja?ima sekundarnih sirovina da imaju penzijsko i zdravstveno osiguranje i založio se da „sakuplja? sekundarnih sirovina” u?e u nomenklaturu zanimanja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Salijevi? je rekao da sakuplja?i dnevno prepeša?e 20 kilometara, da bi zaradili 400 do 500 dinara i oštro osudio sve one koji generalizuju stvari i optužuju sve sakuplja?e sekundarnih sirovina da su kradljivci.

„Kradljivci imaju svoje ime i prezime i oni treba da odgovaraju, a ne da se stvari generalizuju, kao u nekim medijima, gde se svi Romi optužuju da su kradljivci, što je nedopustivo”, kazao je Salijevi?.

Predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje sindikata u Novom Sadu Ištvan Farkaš rekao je da se procenjuje da u Novom Sadu ima izme?u 700 i 1.500 sakuplja?a sekundarnih sirovina.

„Sindikat nam treba jer imamo zajedni?ki inteers i samo zajedni?ki možemo da uradimo nestso za sebe”, poru?io je Farkaš.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!