U Srbiji nekažnjiva ubistva novinara

23 Nov 2011

“U Srbiji niko ko je u javnosti zapažen po stavovima i mišljenjima koja ne idu niz dlaku vlasti ili većinskom javnom mnjenju nema razloga da se oseća preterano sigurno”

Me?un?rodn? feder?cij? novin?r? (IFJ) proglasila je 23. novembar za Me?un?rodni d?n borbe protiv nek?žnjivosti zlo?in? nad novin?rim?. Novinari u Srbiji taj datum do?ekuju uz tri nerazrešena ubistva kolega.
Ni posle 17 godina nije rasvetljeno ubistvo novinarke Dade Vujasinovi?, kao što ni 12 godina nije bilo dovoljno za identifikovanje i kažnjavanje ubica novinara Slavka ?uruvije. I dan-danas nepoznato je i ko je i zašto ubio novinara Milana Panti?a pre deset godina…

Opasno je biti protiv
Novinar Teofil Pan?i? tako?e je bio žrtva nasilnika i za razliku od brojnih drugih slu?ajeva, napada?i na njega su uhva?eni.

„Država je tu i tamo nešto uradila. Ja sam još i dobro prošao jer su napada?i na mene uhva?eni, a nekakva kazna – iole pristojna – je napokon izre?ena, što je opet bolje nego što se desilo u ve?ini drugih slu?ajeva. Ali, ako gledam tu stvar malo šire, onda baš nema razloga za neko zadovoljstvo”, kaže Pan?i?. On dodaje da u Srbiji niko ko je u javnosti zapažen po stavovima i mišljenjima koja ne idu niz dlaku vlasti ili ve?inskom javnom mnjenju nema razloga da se ose?a preterano sigurno.
Nedim Sejdinovi? iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine kaže da su nerazrešena ubistva novinara zapravo posledica ukupne društvene atmosfere. „Srbija se uopšte nije suo?ila s prošloš?u, sa zlo?inima koji su ?injeni u njeno ime. U tom kontekstu možemo posmatrati smrt novinara i neotkrivanje onih koji su ubistva izvršili i onih koji su davali nalog. O?igledno da Srbija nema niti volje niti želje da se suo?i sa svojom prošloš?u”, tvrdi Sejdinovi?.

Rad pod policijskom zaštitom
Dragan Janji? iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da se novinari u Srbiji ose?aju nesigurno, jer se u najmanje dva slu?aja opravdano sumnja u umešanost države u ubistva novinara.

„To je jedno vrlo teško nasle?e koje ?ini da novinari u Srbiji i dalje ne ose?aju punu bezbednost, mada policija danas sa nama sara?uje na druga?iji na?in. Dakle, ukoliko je nekome bezbednost ugrožena, policija obezbe?uje zaštitu i sa tog stanovišta je situacija bolja nego što je bila. Samo, najgore je raditi pod zaštitom“, upozorava Janji?.
Sve u svemu, kaže Nedim Sejdinovi?, država šalje lošu poruku novinarima. „Država šalje poruku novinarima da budu oprezni i da ne zadiru u neke tabu-teme, jer uvek postoji mogu?nost da ih neko sa?eka iza ?oška. A najve?e tabu-teme su ratni zlo?ini iz prošlosti i korupcija na svim nivoima društva”, navodi Sejdinovi?.
Sva trojica naših sagovornika saglasni su u oceni da bi bilo manje pretnji i ugrožavanja novinarskih života da su odgovarali oni koji su ubili troje naših kolega.

(Deutsche welle)

Podelite ovu stranicu!