U Srbiji 15.700 NVO sa oko 4.200 zaposlenih

21 okt 2011

U Srbiji ima samo osam kompanija sa većim brojem stalno zaposlenih nego civilni sektor, koji zapošljava jednak broj radnika kao Merkator ili Ju eS Stil Srbija

Srbija ima 15.700 nevladinih organizacija sa više od 4.200 zaposlenih, 4.500 honorarnih saradnika, oko 150.000 volontera i sa stotinama hiljada članova, rečeno je danas na predstavljanju istraživanja o stanju u sektoru organizacija civilnog društva.

Istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od oko 10 odsto registrovanih nevladinih organizacija, pokazalo je da u Srbiji ima samo osam kompanija sa većim brojem stalno zaposlenih nego civilni sektor koji zapošljava jednak broj radnika kao Merkator ili Ju eS Stil Srbija.

Prema rezultatima istraživanja koje su predstavile Građanske inicijative, oko 60 odsto registrovanih nevladinih organizacija (NVO) bavi se socijalnim radom, kulturom, medijima, ili zaštitom životne sredine, a više od dve trećine ima sedište u Vojvodini ili Beogradu.

Jedna trećina, odnosno oko 4.000 nevladinih organizacija osnovana je posle 2000. godine. Većina NVO prošle godine imala je budžet manji od 20.000 evra, dok je svaka 10. organizacija raspolagala budžetom većim od 100.000 evra, navodi se u istraživanju.

Novac za rad NVO u 2011. godini obezbedilo je nešto više od trećine NVO u Srbiji, a svaka peta organizacija nema obezbeđene fondove za rad u tekućoj godini, rezultat je ankete sprovedene u junu.

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković rekla je da više od 40 odsto NVO pripada različitim mrežama i koalicijama, jer se to potvrdilo kao dobar način da interesi i potrebe koje zastupaju dopru do vlasti i vladinih institucija.

„Veliki broj organizacija ne poznaje zakonsku regulativu koja uređuje oblast njihovog delovanja, a one koje su upoznate nisu zadovoljne tim zakonima ili ih ne zanima pokretanje i učešće u inicijativama za njihovu izmenu“, kazala je Ćirković.

Ona je dodala da su nevladine organizacije saradnju s Vladom Srbije ocenile trojkom i smatraju da je odnos države prema civilnom sektoru ostao isti kao i ranije, umesto da bude poboljšan.

Prema njenim rečima, finansiranje NVO sektora iz budžeta Srbije je redovno, ali taj sistem nije dovoljno transparentan i novac se u pojedinim slučajevima ne troši namenski, ali bi u toj oblasti trebalo da zavede red izmena zakonskih propisa.

Rukovodilac Programa podrške građanskom društvu misije USAID u Srbiji Dragana Stevanović Kolaković rekla je da istraživanje o stanju u civilnom sektoru u Srbiji prvi put daje pravu sliku organizacija građanskog društva.

Ona je navela da više od 76 odsto NVO nema obezbeđen novac za 2012. godinu i ocenila je da je neophodno dodatno unaprediti saradnju organizacija civilnog društva sa državom, biznis sektorom i medijima.

Za sedam godina projekta Inicijative javnog zagovaranja civilnog društva, USAID je za Srbiju izdvojio 27,5 miliona dolara, a nevladinim organizacijama podeljeno je 300 grantova vrednih više od 11 miliona dolara, rekla je Stevanović Kolaković.

Istraživanje koje je za potrebe Građanskih inicijativa sprovela agencija Ipsos Stratedžik Marketing, pokazalo je da se trećina NVO finansira iz projekata, 23 odsto iz članarina, a 13 odsto zavisi od institucionalne podrške, odnosno budžeta koji izdvaja država za rad tog sektora.

Prema rezultatima istraživanja, oko 40 odsto aktivnosti NVO finansiraju iz sopstvenih izvora, 20 odsto plaća lokalna administracija, a 12 odsto međunarodni donatori. Skoro polovina NVO smatra se siromašnim, a 17 odsto ocenjuje da je u dobrom finansijskom stanju.

Najveći deo civilnog sektora smatra da je održivost najveći problem NVO, a još važnija im je podrška države i odnos sa donatorima i lokalnim vlastima, dok se manji značaj pridaje partnerstvu sa medijima i stavu okoline i građana, pokazalo je istraživanje.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!