U Španiji bez posla ostalo 35 hiljada bankara

26 Dec 2012

Španski sindikati su najavili nove masovne proteste na kojima će glavnu riječ voditi upravo uposlenici bankarskog sektora, koji su ponajviše pogođeni ekonomskom krizom

Statisti?ki pokazatelji pred kraj godine pokazuju porazne podatke koje je uzrokovala ekonomska kriza u Španiji, a dva najve?a sindikata, CCOO i UGT, su saop?ili da je od po?etka krize 2008. do kraja 2012. bez posla ostalo 35.000 bankara.

Sindikati predvi?aju da ?e u narednoj godini bez posla ostati 18.500 uposlenika banaka.

Španski sindikati su najavili nove masovne proteste na kojima ?e glavnu rije? voditi upravo uposlenici bankarskog sektora, koji su ponajviše pogo?eni ekonomskom krizom.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!