U Sloveniji poreski dužnici na “listama srama”

13 Dec 2012

Sloveniji je na snagu stupio zakon prema kojem će jednom mesečno biti objavljivana lista poreznih dužnika, čije obaveze prema državi prelaze 5.000 evra, uz predviđenu tromesečnu "amnestiju" uoči javne objave

Sloveniji je na snagu stupio zakon prema kojem ?e jednom mese?no biti objavljivana lista poreznih dužnika, ?ije obaveze prema državi prelaze 5.000 evra, uz predvi?enu tromese?nu “amnestiju” uo?i javne objave.

Dužnicima je pružena prilika da dug namire ili smanje do 15. marta naredne godine i na taj na?in izbegnu javnu objavu, odnosno stavljane na “listu srama”.

Kako je za televizijsku stanicu “Pop” u utorak pojasnio predstavnik državne poreske uprave Stojan Glava?, prva lista dužnika bi?e objavljena na stranicama poreske i carinske uprave tek 15. marta 2013.

Iako su izmene zakona o poreskom postupku ve? na snazi, njima se odre?uje da se na poreski “stub srama” stave oni koji s podmirenjem obaveza kasne najmanje 90 dana, ali se zakon ne može primenjivati retroaktivno na one koji u sadašnjem trenutku toliko kasne.

Naredna tri meseca ?e mo?i da svoje dugovanje podmire ili smanje na iznos niži od 5.000 evra, a mogu se dogovoriti i o otplati duga na rate.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!