U Šidu u zemlju propalo više od 50 hektara državnih njiva

11 Feb 2016

Nikom nije jasno zašto se u zakup izdaju 252 hektara oranica "Ratarstva Tovarnik", a ostalih 52 nije ni oglašeno, kao da ih nema

Jedna po jedna, nižu se afere na državnim njivama, a najsvežiji primer je u Šidu, gde ?e se za dva dana otvarati ponude za zakup zemljišta koje je doskora bilo pod kapom preduze?a „Ratarstvo Tovarnik“. Kako sada stvari stoje, reklo bi se – ni manje hektara ni ve?e malverzacije. Ako se ništa ne poduzme, oko 50 hektara oranica ?e u zemlju propasti, a neko ?e se na njima dobrano ovajditi.

Priprema se, naime, licitacija poljoprivrednog zemljišta ?iji je nosilac prava koriš?enja „Ratarstvo Tovarnik“, društveno preduze?e u ste?aju. Neuobi?ajeno u dosadašnjoj praksi izdavanja državnih oranica u zakup, ova licitacija i ceo postupak odvija se pod palicom Agencije za licenciranje ste?ajnih upravnika. Ukupna površina koja je trebalo da ide u arendu je 305 hektara. Toliko je (još uvek društvenih) njiva za koje je odbor poverilaca „Ratarstva Tovarnik“ ste?ajnom upravniku dalo saglasnost za izdavanje u zakup. Me?utim, iz nepoznatih razloga, uopšte nisu oglašena 52 hektara, kao da ne postoje.

Zašto nije rapisan konkurs za svih 305 hektara i gde je papirološki nestalo tih pedesetak hektara – nije objašnjeno ni odboru poverilaca „Ratarstva Tovarnik“, niti našoj redakciji, mada smo odgovor tražili u Agenciji za licenciranje u Beogradu. Njive su, naravno, tu gde jesu, obra?uju se i zna se ko ih trenutno koristi.

Re? je o parcelama u Adaševcima (oko 11,5 hektara) i u katastarskoj opštini Šid (ostale parcele). Cena s kojom bi licitacija trebalo da krene je 300 evra po hektaru, što zna?i da bi neko u džep mogao staviti najmanje 15.600 evra jer ta 52 hektara, sve su prilike, ne?e ni i?i na nadmetanje.

Odbor poverilaca ši?anskog preduze?a po?etkom februara podneo je privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici primedbe na rad ste?ajnog upravnika i predložio da se van snage stavi oglas o izdavanju zemljišta u zakup ili da se dopuni parcelama koje se nigde ne navode. Preporu?io je i da se njive „Ratarstva Tovarnik“ izdaju onima koji su ih prethodnih godina uzimali u zakup. Me?utim, ništa od toga nije prihva?eno pa je situacija i dalje onakva kakva je bila kada je licitacija raspisana.

Podsetimo, preduze?e „Ratarstvo Tovarnik“ jedno je od onih koja su gazde ?ekala u poslednjem krugu privatizacije firmi u restrukturiranju i jedno sa spiska 188 preduze?a u kojima je Agencija za privatizaciju lane pokrenula ste?aj. Agencija se opredelila da ova preduze?a pošalje u ste?aj jer, kako je objašnjeno, nije postojala zainteresovanost za njihovu privatizaciju. Re?eno je bilo da ?e u ste?ajnom postupku imovina takvih firmi biti ponu?ena na prodaju, a da ?e radnici ostati bez posla, to jeste da ?e ih sledovati otpremnine.

Ši?ansko preduze?e, me?utim, i po tome je specifi?no. Kada je gurnuto u ste?aj poslovalo je uspešno, a tako je bilo otkako je osnovano. Kao prvo, nije jasno zbog ?ega je doživelo sudbinu firmi koje su imale loše poslovne pokazatelje i koje niko nije hteo. A pitanje je i zašto država nije, kao što je rekla, i tu imovinu dala na prodaju. Na njivama ovog preduze?a zaradila bi najmanje dva miliona evra, a ovako je dozvolila da se pojedinci ovajde na malim licitacijama.

(Agrosmart)

Podelite ovu stranicu!