U ponedeljak sednica o rekonstrukciji vlade Vojvodine

31 Oct 2014

Pokrajinska vlada je juče podnela predlog Skupštini Vojvodine za sazivanje sednice

Sednica Skupštine Vojvodine na kojoj ?e se raspravljati o rekonstrukciji Pokrajinske vlade zakazana je danas za ponedeljak, 3. novembar.

Pokrajinska vlada je ju?e podnela predlog Skupštini Vojvodine za sazivanje sednice radi razmatranja predloga za izbor potpredsednika i ?lanova Pokrajinske vlade.

Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine saopštile su u sredu da su se dogovorile o rekonstrukciji Vlade.

Socijaldemokratska stranka, koja je tako?e u?estvovala u pregovorima, pre toga je saopštila da ne?e u?i u Pokrajinsku vladu i optužila DS da ne vodi ra?una o gra?anima ve? samo o funkcijama.

Ta stranka, me?utim, nema poslani?ki klub u Skupštini Vojvodine, u kojoj zvani?no postoji samo poslani?ki klub Nove demokratske stranke.

U tom poslani?kom klubu Beti je re?eno da ga ?ine tri poslanika Nove demokratske stranke i dva koji to nisu.

Pojedini mediji su spekulisali da ?e i iz tog poslani?kog kluba neko biti ?lan Pokrajinske vlade.

Po najavama, Savez vojvo?anskih Ma?ara ?e ostati u vladaju?oj koaliciji sa DS i LSV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!