U policiji i manjinski dvojni državljani

06 Dec 2011

Danas se ne zna ni za jednu osobu koja radi u policiji i ima i mađarsko i srpsko državljanstvo

Zahvaljuju?i ju?e usvojenom izmenama Zakona o policiji, ubudu?e ?e u njenim redovima mo?i da se zapošljavaju i dvojni državljani, što je onemogu?io zakon usvojen 2005. godine, a ta odredba je bila diskriminativna i protivustavna, rekao je republi?ki poslanik aveza vojvo?anskih Ma?ara Balint Pastor.

?ula su se u vezi sa usvojenim izmenama zakona i takva mišljenja prema kojima, zapravo, one ne?e ništa promeniti u dosadašnjoj praksi, jer su i dosad u policiji mogli da rade dvojni državljani, recimo  oni koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegodine i Srbije. Pa, to je i istina, radi se, dakle, o tome da je ova odredba zakona iz 2005. zapravo primenjivana samo u slu?aju manjina i danas se ne zna ni za jednu osobu koja radi u policiji i ima ma?arsko i srpsko državljanstvo, prokomentarisao je Pastor za „Ma?ar so“.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!