Predstavljeni prvi rezultati izbora za Nacionalne savete

27 Oct 2014

Izlaznost oko 40 odsto

Republi?ka izborna komisija (RIK) i Republi?ki zavod za statistiku (RZS) objavili su danas preliminarne rezultate ju?e održanih izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina.

Prema tim rezultatima, na izbore za ?lanove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine izašlo je 40,37 odsto od broja bira?a upisanih u poseban bira?ki spisak.

Po podacima RZS, lista “Koalicija za prava Albanaca” osvojila oko 41 odsto glasova ili šest mandata, “Koalicija ujedinjenih Albanaca” osvojila je 36,29 odsto glasova i tako?e šest mandata, dok je “Demokratska partija” osvojila je 19,89 odsto glasova i tri mandata.

Na izbore za Nacionalni savet bošnja?ke nacionalne manjine izašlo je 35,67 odsto bira?a.

Lista “Za bošnja?ko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin” osvojila je 53,92 odsto glasova i 19 mandata, dok je lista “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” osvojila 43,26 odsto glasova i 16 mandata.

Na izbore je izašlo i 40,6 odsto Ma?ara upisanih u posebni bira?ki spisak.

Lista “Ma?arska sloga” osvojila je 83,97 odsto glasova i 31 mandat, lista “DVZM – ?onka Aron” osvojila je 6,42 odsto glasova i dva mandata, dok su po jedan mandat osvojile liste “Za Ma?are na drugi na?in – Fodor Laslo” i “Ma?arska liga – Nova Ma?arska Alternativa”.

Na izborima je glasalo oko 28 odsto Roma upisanih u bira?ki spisak.

Devet mandata osvojila je lista “Romi za bolju budu?nost” sa 25,42 odsto glasova. Šest mandata osvojila je lista “Romski glas za Evropu” sa 17,14 odsto glasova. Po ?etiri mandata osvojili su “Romi gra?ani i gra?anke Srbije – Sr?an Šajn” i “Pravda i istina za svakog Roma”.

Po tri mandata osvojile su liste “Savez za promene – ljudi po meri ?oveka” i “Naša romska lista – Duško Jovanovi?”, dok je po jedan mandat osvojile “Asocijacija Roma Srbije” i “Grupa bira?a – Romi za Evropu”.

Od ukupnog broja Ašaklija upisanih u bira?ki spisak, za predstavnike u Nacionalnom savetu glasalo je 33,43 odsto.

Lista “Ašaklije, ali zajedno” osvojila je 38,14 odsto glasova i šest mandata, “Ašaklije za napredak” osvojila je 33,85 odsto glasova, odnosno pet mandata, “Ašaklije: Idemo dalje” osvojila je tri mandata i lista “Ašaklije za bolje sutra” je osvojila jedan mandat.

Oko 66,21 odsto pripadnika bugarske nacionalne manjine sa pravom glasa izašlo je na ove izbore.

Najviše glasova 48,45 odsto i 10 mandata osvojila je lista “Vladimir Zaharijev – To smo mi – za boljitak sviju nas gde god da smo”, “Koalicija Bugara u Srbiji” osvojila je oko 24 odsto glasova i pet mandata, dok je lista “Budu?nost u koju verujemo” osvojila je 21,95 odsto glasova, odnosno ?etiri mandata.

Za svoje predstavnike glasalo je oko 37,6 odsto upisdanih Bunjevaca.

“Savez ba?kih Bunjevaca” osvojio je šest mandata i oko 27 odsto glasova, lista “Bunjevci” osvojila je 18,79 odsto glasova odnosno ?etiri mandata, “Bunjeva?ka stranka” osvojila je tri mandata, Udruženje gra?ana “Bunjeva?ko kolo” osvojilo je dva mandata, dok su liste “Bunjeva?ka narodna lista”, “Bunjeva?ka matica”, “I Bunjevci su gra?ani Srbije”, “Bunjeva?ki kulturni centar” osvojile po jedan mandat.

Na izbore je izašlo i oko 32 odsto Vlaha koji imaju pravo glasa.

Najviše mandata – 18 i 71,5 odsto glasova osvojila je lista “Vlasi za Srbiju – Srbija za Vlahe”, dok su liste Udruženje gra?ana “gergina” Negotin i Pokret vlaškog ujedinjenaja osvojile po dva mandata, a Grupa gra?ana “Zajednica Vlaha Srbije – Dragan Demi?” osvojila je jedan mandat.

Na izborima je pravo glasa iskoristilo i 64,55 odsto upisanih Grka.

Najviše je osvojila lista “Grci Srbije” – devet mandata, a za njih je glasalo 58,31 odsto bira?a. Tri mandata osvojila je lista “Sa Ga Po – Srpsko Gr?ko Prijateljstvo”, dok su po jedan glas osvojile liste “I Grci su gra?ani Srbije”, “Kalimera Srbijo – Grci i potomci” i “Zajednica Grka Srbije Elefterios Venizelos”.

Svoj nacionalni savet biralo je i 18,81 odsto upisanih Egip?ana.

Po šest mandata osvojile su liste “Zajedno za bolje sutra” i “Za još bolju budu?nost” sa 40,65 odnosno 36,18 odsto glasova, dok je lista “Da se znamo” osvojila 17,48 odsto glasova i tri mandata.

Za svoje predstavnike glasalo je i 47,89 Nemaca sa pravom glasa.

Najviše glasova (47,43 odsto) dobila je lista “‘Gerhard’ podunavske Švabe” što zna?i da ?e u savetu imati osam mandata. Po tri mandata osvojile su liste “Podunavski Nemci Vojvodine” i “Nema?ka lista Rudolf Vajs” sa 22,5 i 17,6 odsto glasova. Jedan mandat osvojila je lista “Podunavske Nemice”.

Oko 41,5 odsto Rumuna upisanih u poseban bira?ki spisak je glasalo za svoje predstavnike u savetu.

Za “Ujedinjenu listu” koja je osvojila 10 mandata, glasalo je 40 odsto onih koji su izašli na izbore. Pet mandata osvojila je “Zajednica Rumuna” sa 21,37 odsto glasova. Tri mandata osvojila je lista “Rumuni za nacionalno pomirenej” sa 13 odsto glasova, dok su liste

“Inicijativa Rumuna iz Srbije” i “Nezavisni Rumuni Srbije” osvojile po dva mandata, a jedan mandat je osvojila lista “Ujedinjeni Rumuni”.

Pravo glasa na ovim izborima iskoristilo je i oko 40 odsto upisanih Rusina.

Lista “Zajedno za Rusine – Slavko Rac” dobila je 24,3 odsto glasova i pet mandata, “Rusinska liga” osvojila je 21 odsto i ?etiri mandata. Po tri mandata osvojile su liste “Za Ruski Krstur – Željko Kova?” i “Ja Rusin”, dva mandata osvojila je lista “Rusinska inicijativa”, dok su po jedan mandat osvojile “Rusinska omladina” i “Mladi za budu?nost”.

Na izbore je izašao i 31 odsto upisanih bira?a slova?ke nacionalne manjine.

Lista “Slova?ki identitet” osvojila je 10 mandata, devet je osvojila lista “Slovaci napred”, šest mandata pripala su listi “Matica Slova?ka u Srbiji – za slova?ki identitet”, tri mandata osvojila je “Liga Slovaka Vojvodine” i jedan “Slova?ka stranka”.

Oko 41 odsto Slovenaca je iskoristilo pravo glasa.

Lista “Slovenci zajedno” osvojila je 56,1 odsto glasova i devet mandata, dok je lista “Svi zajedno Zoran Jovi?i?” osvojila 43,34 odsto glasova i šest mandata.

Za Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine glasalo je oko 44 odsto Ukrajinaca sa pravom glasa.

Lista “Senjuk” osvojila je 38,92 odsto glasova i šest mandata, “Ukrajinci zajedno” osvojila je 25,6 odsto glasova i ?etir mandata, tri mandata osvojila je lista “Kalina” i po jedna mandat su osvojile liste “Grupa bira?a ‘Pravda’ ” i “Ukrajinska lista ‘Kobzar’ “.

Oko 51 odsto upisanih ?eha biralo je svoje predstavnike.

Lista “?esi zajedno” osvojila je 66,67 odsto glasova i 10 mandata, dok je lista “?esi Srbije” osvojila pet mandata sa 36,36 odsto glasova.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!