U Konzulatu u Subotici izdato 200 mađarskih pasoša

07 Aug 2011

Generalni konzul Mađarske u Subotici Tamaš Koršoš izjavio je da su preko tog konzulata građanima Srbije do sada izdata oko 200 pasoša Mađarske i da je vreme čekanja za izdavanje pasoša oko mesec dana

Generalni konzul Ma?arske u Subotici Tamaš Koršoš izjavio je da su preko tog konzulata gra?anima Srbije do sada izdata oko 200 pasoša Ma?arske.
Koršoš je za današnji Ma?ar So (Magyar Szo) rekao da je vreme ?ekanja za izdavanje pasoša oko mesec dana, ali je bilo slu?ajeva i da je ma?arska putna isprava bila gotova u roku od dve nedelje.
On je naveo da se ma?arski pasoš, pravno gledano, može dobiti prakti?no odmah nakon polaganja zakletve po dobijanju ma?arskog državljanstva, što predvi?a Zakon o pojednostavljenom postupku za sticanje ma?arskog državljanstva.
Koršoš je svim zainteresovanima savetovao da sa podnošenjem molbe za izdavanje ma?arskog pasoša ipak sa?ekaju nedelju dana nakon polaganja zakletve, što je vreme koje je potrebno da se u sistemu obavi upis u mati?ne knjige.
Prema re?ima ma?arskog generalnog konzula, nakon 15. marta, kada je uprili?ena prva sve?anost u Subotici, polaganja zakletve za nove ma?arske državljane organizuju se kontinuirano.
Naredna sve?anost planirana je za 20. avgust, kada ?e zakletvu položiti i stohiljaditi podnosilac molbe za dobijanje ma?arskog državljanstva Laslo Balog Virag iz Ade sa svojom porodicom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!