U Irigu odštampano manje izbornih listića, OIK reagovao

21 Apr 2016

Prebrojavanjem je utvrđeno da je 712 listića manje

Prilikom štampanja glasa?kih listi?a u Opštini Irig, u štampariji Babi? print, došlo je do odre?enih nepravilnosti u broju listi?a, na šta je Opštinska izborna komisija reagovala i naložila novo štampanje ta?nog broja, sa izmenjenim izgledom listi?a.

Kako je novinarima kazala predsednica Opštinske izborne komisije u Irigu Olivera Filipovi? Proti?, štampanju listi?a su prisustvovali ovlaš?eni predlaga?i podnosilaca izbornih lista, odnosno prošireni sastav izborne komisije i nakon što su listi?i dostavljeni u izbornu komisiju utvr?eno je da ima 712 glasa?kih listi?a manje.

“Prebrojavanjem je utvr?eno da je 712 listi?a manje. Provereno je kod štampara koliko je ta?no listi?a odštampano i utvr?eno da je u pitanju greška u štampi. Listi?i koji su još uvek bili u štampariji su odmah uništeni, a pošto je odstupanje bilo veliko, OIK je odlu?io da svi listi?i koji su odštampani odmah budu poništeni i uništeni fizi?ki”, kazala je Filipovi? Proti?.

Prema njenim re?ima, pristupilo se štampanju novih 9.522 glasa?ka listi?a. On je ponovo ura?en, promenjen je datum na kojem sada više ne piše april slovima, ve? brojevima, mesto pe?ata je podignuto i uve?an format, kako bi se razlikovao od prethodne verzije.

“Sve se dešavalo u prisustvu ovlaš?enih predstavnika izbornih lista sve do momenta završetka štampanja. Listi?i su u zape?a?enoj prostoriji, a u toku dana ?e biti održana sednica izborne komisije, kada ?e se pristupiti prebrojavanju po bira?kim odborima i pe?a?enju glasa?kih listi?a”, kazala je ona.

Objasnila je da se sve nalazi i u zapisniku sa sednice, u kojem piše u kom momentu je ra?eno unitavanje i ponovno prenošenje listi?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!