U EU svake nove nedelje nova droga

26 Apr 2012

Tokom 2011. godine registrovano je rekordnih 49 novih psihoaktivnih supstanci, saopštava evropska agencija EMCDDA u svom godišnjem izveštaju

U 2011. godini, na listi novih registrovanih supstanci najviše je onih iz grupe sinteti?kih kanaboida (23 supstance) i grupe sinteti?kih katinona (8 supstanci), što je ove dve grupe izdvojilo u dve najve?e grupe novih psihoaktivnih supstanci. Sve novoregistrovane supstance u 2011. godini bile su sinteti?ke.

“Nove droge postale su globalan fenomen i njihov broj konstantno raste”, kaže se u izveštaju EMCDDA.

Direktor ove agencije napominje da se “nove droge prodaju u atraktivnim pakovanjima na internetu ili u no?nim klubovima i na ulicama. Bez obzira na izvor, ?injenica je da konzumenti ovih droga igraju opasnu igru sa novonastaju?im praškovima i pilulama, s obzirom da nisu svesni sastojaka ovih droga i potencijalnih zdravstvenih rizika”.

U dodatku dela izveštaja o sinteti?kim katinonima, navodi se da je mefedron stavljen na listu psihoaktivnih supstanci u 26 evropskih država, ali i u Norveškoj i Hrvatskoj. Mefedron je derivat katinona i metkatinona, stimulans središnjeg nervnog sistema, sli?nog farmakološkog delovanja kao metamfetamin. U?inci mefedrona su ose?aj euforije, izražena komunikativnost i empatija, ubrzano disanje i rad srca, proširene zenice i sl.

Izveštaj donosi i podak da se prati i online tržište “legalnih droga”, pa i ?injenicu da je broj online prodavnica koje prodaju ove droge porastao sa 314 u 2011. godini na 690 u 2012. godini.

Evrobarometar za 2011. godinu donosi istraživanje prema kojem 5 % mladih od 15 do 24 godina je koristilo ove “legalne droge”. One su nabavljane uglavnom preko prijatelja (54%), na zabavama i klubovima (37%), u specijalizovanim prodavnicama (33%) i na internetu (7%).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!