U dugovima grad koji zarađuje milione eura

22 Mar 2013

U Ohridu turisti svakog ljeta ostavljaju milione eura, ali zbog nesuglasica u vlasti račun grada je blokiran

Zbog svoje viševjekovne historije i jezera koje bi mnogi izabrali umjesto mora, Ohrid je omiljena destinacija stotina hiljada turista. Broj no?enja na godišnjem nivou prelazi milion, zbog ?ega, iako je rije? o manjem gradu, Ohrid ima Fakultet za turizam.

Koliko turizam donosi novca Ohridu objasnio je Zoran Tuntev, profesor sa Fakulteta za turizam, koji kaže da u ovom gradi?u samo tokom Prvog maja bude dvadesetak hiljada ljudi više nego što nego on ima stanovnika, a što, ako u prosjeku troše po 50 eura na dan, zna?i znatnu zaradu, ne ra?unaju?i ljetnu sezonu kada turisti ostavljaju milione eura.

Reporter Al Jazeere Stefan Goranovi? kaže da je Ohridsko jezero ovih dana  mirno, ali da se isto ne može re?i i za lokalnu politi?ku scenu.

Paradoksalna blokada ra?una

Ohrid je ve? dugo poligon za obra?un dvije najve?e makedonske partije – VMRO-DPMNE-a, vladaju?e u državi i SDSM-a, koja je na vlasti u gradu, kaže reporter Goranovi? i dodaje da je zbog toga, iako strani turisti tamo svakog ljeta ostave milione eura, došlo do paradoksalne blokade ra?una grada.

Gradona?elnik za to krivi centralnu vlast, jer je, tvrdi, Grad na sebe preuzeo zaštitu nacionalnog državnog dobra – Ohridskog jezera.

“Ovo je potpuna politi?ka opstrukcija koju vrši centralna vlast, a koja je druga?ije politi?ke provinijencije od moje. I sve ovo oni ne razumiju i ne žele da razumiju. Mi smo se kao opština našli pod ekonomskim embargom od centralnih vlasti”, kaže Aleksandar Petreski, gradona?elnik Ohrida.

Me?utim, ocjena tamošnjeg dugogodišnjeg novinara Borisa ?or?ioskog je – ne postoji samo jedan krivac.

“Umesto da zajedni?ki deluju, da unapre?uju turizam i Ohrid kao jedan od najlepših gradova u Makedoniji i šire, oni se izme?u sebe prepucavaju, mislim na centralnu i lokalnu vlast”, kaže ?or?ioski.

Dug od 15 miliona eura

Lokalna vlast nije imala kud. Kako bi nastavili podmirivati obaveze nanose štete sopstvenom gradu, tvrdi ?or?ioski.

“Lokalna vlast je stavljena u takvu poziciju da sama odlu?uje i da se sama snalazi u celoj ovoj situaciji. Mislim da se snalazi na pogrešan na?in. Da pomenem još jednom tu nevi?enu urbanizaciju – pravi se ceo novi grad u jednom naselju. To Ohrid ne može, sociološki, infrastrukturno, politi?ki, jednostavno ne može da podnese”, kaže ovaj novinar.

Ohrid, jedan od centara slovenske pismenosti, ima nemjerljiv zna?aj za kulturu Makedonije i Balkana.

Rezultat prepirki državnih i lokalnih vlasti je utoliko nevjerovatniji, jer je ogroman broj spomenika kulture upravo pod zaštitom države.

Ohridsko jezero spada u red najstarijih jezera na svijetu. Smatra se da je nastalo prije ?etiri miliona godina.

I grad Ohrid jedan je od najstarijih na svijetu prema nekim parametrima, što su samo neki od razloga zbog kojih je UNESCO stavio i grad i jezero pod svoju zaštitu po?etkom osamdesetih godina prošlog vijeka.

Danas, u 21. vijeku, dug grada Ohrida iznosi 15 miliona eura.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!