U Dečjem selu pušteni u rad kotlovi na biomasu

30 Dec 2015

Ušteda od oko šest miliona dinara godišnje

Danas su u Ustanovi za decu i omladinu SOS de?je selo “Dr Milorad Pavlovi?” u Sremskoj Kamenici pušteni u rad kotlovi na biomasu, u koje je Pokrajinska vlada uložila devet miliona dinara.

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? objasnio je da je u De?jem selu u Sremskoj Kamenici ugra?eno 11 pogona za proizvodnju toplotne energije na biomasu, ?ime ?e se obezbediti ušteda od oko šest miliona dinara godišnje.

Pajti? je dodao i da ?e sva ta sredstva ostati De?jem selu za razli?ite namene u zbrinjavanju dece i za obezbe?ivanje što boljih uslova života

On je objasnio da, pored materijalnih ušteda, ovakvo grejanje smanjuje na minimum emisiju štetnih gasova u vazduh i na taj na?in se obezbe?uje da deca u De?jem selu žive i zdravije.

“Ova investicija je važna jer ukazuje koliko je ogroman potencijal u biomasi: negde oko deset miliona tona u Vojvodini može godišnje da se iskoristi. Koristi se svega oko milion tona. I u narednim godinama ?emo nastojati da u sve institucije  ugradimo pogone za grejanje na obnovljive izvore. I ubudu?e ?emo, preko Sekretarijata za energetiku i drugih naših programa,  podsticati ovakve projekte, jer omogu?avaju da koristimo biomasu, koja je naša najvažnija ruda u Srbiji, a pogotovu u Vojvodini“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade.

Direktor De?jeg sela Sr?an Egi? se zahvalio svim donatorima i prijateljima te ustanove. On je ocenio da Pokrajinska vlada pomaganjem De?jeg sela pokazuje da gradi na temelju dobro?instva koje je u tradiciji srpskog naroda.

Egi? je dodao i da ?e sredstva koja ?e se uštedeti na energentima biti uložena u bolju integraciju i edukaciju šti?enika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!